שליחת הכתבה מועצת ראשי הסניפים של הבית היהודי מחזקת את מטה בנימין לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: