שליחת הכתבה מועצת שומרון השיקה: סרטון ויראלי נגד השתכרות בני נוער בפורים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: