שליחת הכתבה יו''ר המפד''ל תוקף את ש''ס לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: