שליחת הכתבה ועדת רגב לבחינת השפעת "חוק הסופרים" על הציבור הרחב יוצאת לדרך לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: