שליחת הכתבה מחקר חדש על הבחינה הפסיכומטרית.פער הציונים בין גברים לנשים במגזר הדתי עומד על 55.51 נקודות.. לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: