שליחת הכתבה עו"ד יוסי שרעבי מונה למנכ"ל משרד התרבות והספורט לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: