שליחת הכתבה כ3000 ₪: זה הסכום שצפויים להוציא הורי הילדים לשנת הלימודים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: