שליחת הכתבה מינוי חדש במכללת אמונה: רחל מימון-שוורץ מונתה לראש החוג לתיאטרון במכללה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: