שליחת הכתבה השירות הלאומי מתרחב - השר אריאל אישר שתי עמותות חדשות לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: