שליחת הכתבה סיכוייה של בוגרת מכללת תלפיות להתקבל לעבודה גבוהים יותר לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: