שליחת הכתבה המועצה הדתית רעננה זכתה בפרס השר על הצטיינות בניהול כספי ומנהלי. לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: