שליחת הכתבה מכללת תלפיות מובילה את החינוך המיוחד לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: