שליחת הכתבה "אדם לעמל יולד"- העמל כערך חינוכי לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: