שליחת הכתבה הרב דרוקמן בישיבת קרית הרצוג: יש חשיבות מיוחדת לישיבה ציונית בבני ברק. לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: