שליחת הכתבה התשובה לטרור הערבי - הצעת חוק 'מרקם חיים בהתיישבות' עברה בטרומית לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: