שליחת הכתבה בני עקיבא: הוארכה כהונת המזכ"ל יאיר שחל בשנתיים נוספות לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: