שליחת הכתבה גם השנה: מאות בטקס האזכרה הייחודי לזכרם של חללי בני ברק לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: