שליחת הכתבה "מרבים שלום בעולם" | הרבנים הראשים וראשי העדה האתיופית סיכמו על סיום המחאה האלימה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: