שליחת הכתבה בצל מאבקי האיחוד - הבית יהודי קיים כנס "אתגרים חברתיים" בלוד לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: