שליחת הכתבה לזכרה של רנה שנרב הי"ד - מפקד סיום הקיץ של "אריאל" נערך בעיר לוד לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: