שליחת הכתבה לא משאירים אותם לבד: אזרחים ותיקים בודדים יוזמנו להתארח בבתי אבות בחגים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: