יש עבודה בנגב

80 מתושבי הנגב המערבי מצאו עבודה באמצעות תוכנית מעברים המשותפת למועצות אשכול ומרחבים.

עמי שרון 23/10/2007

(צילום: אורח)

נה הראשונה לפעילות תוכנית מעברים במועצות האזוריות אשכול ומרחבים מצאו באמצעותה 80 מתושבי הנגב המערבי מקום עבודה חדש. בסך הכל טופלו ומטופלים בתוכנית 400 פניות של תושבים.

תוכנית מעברים הוקמה בסיוע ארגון הג'וינט ומשרדי הממשלה וביוזמת ראשי המועצות אורי נעמתי ואבנר מורי במטרה לסייע לחברי מושבים וקיבוצים שנפלטו מהעבודה בחקלאות או ממקומות עבודה אחרים להיקלט בענפי תעסוקה חדשים או לפתוח יזמויות עצמאיות. התוכנית פועלת לחיזוק יכולת התמודדות של הקהילות בישובים עם נושא הפרנסה וליצירת קשרים בין מחפשי עבודה לבין מעסיקים פוטנציאלים. השרות ניתן ללא עלות הן למחפשי העבודה והן למעסיקים.

בין הפעילויות אותם יוזם מרכז מעברים למימוש היעדים: יצירת קשרים ובניית תוכניות תעסוקתיות מותאמות לישובים, חיבור בין תושבים לבין מקומות עבודה פוטנציאלים באזור ומחוץ לאזור, הדרכה למחפשי תעסוקה בכתיבת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה, ליווי נקודתי של אנשים בעלי קשיים בהשמה במקומות עבודה, ליווי של מוצאי עבודה בתהליכי קליטתם במקום החדש, פיתוח יזמויות בקיבוצים ובמושבים, פיתוח סדנאות מקדמות תעסוקה, ובניה של קורסים והכשרות מקצועיות,יעוץ והכוונה בנושא השכלה גבוהה ועוד. מנהלת התוכנית היא זיוה ששון- בוקסבאום.

ראש המועצה האזורית אשכול, אורי נעמתי, מסר שהפרנסה היא מרכיב חשוב במימוש התוכנית לצמיחה דמוגרפית והכפלת האוכלוסייה באשכול. כל מקום עבודה חדש שנוצר באזור מהווה מנוף לעידוד הצמיחה הכלכלית. הוא ציין שתפיסת התוכנית של שילוב הישובים והתושבים בהשמה במקומות עבודה מוכיחה את עצמה בהצלחה.