לבטל את מינוי ועדת סל התרופות

עמותת "קרן דולב לצדק רפואי" בעתירה תקדימית לבג"ץ: יש לבטל את מינוי "וועדת סל התרופות" מכיוון שמונתה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק.

עמי שרון 05/11/2007

ותת "קרן דולב לצדק רפואי" עתרה היום לבג"ץ בדרישה כי יבטל את הוועדה שמינה שר הבריאות כדי לייעץ לו בדבר הוספת תרופות לסל התרופות.

לטענת העמותה, המיוצגת ע"י עו"ד גילעד רוגל, הסמכות הבלעדית לייעץ לשר הבריאות בעניין הרחבת סל התרופות נתונה בלעדית בחוק למועצת הבריאות הציבורית שהוקמה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ואולם הממשלה ניטרלה את מועצת הבריאות הציבורית וביצעה מעקף ע"י הקמת "וועדה נוחה" מטעמה של הממשלה.

זוהי הוועדה שממנה התפטר לאחרונה יו"ר ההסתדרות הרפואית פרופ' יורם בלשר במחאה על כך שהרכבה אינו מאוזן ואינו כולל נציגי חולים ומנהלי בתי חולים.

לדברי עו"ד גילעד רוגל ""זהו פרק נוסף במסכת שיטתית בה הממשלה, בהשראת משרד האוצר, עוקפת את המנגנונים החוקיים למימון ושדרוג סל התרופות, וממירה אותם במנגנון הפקידות הממשלתית".

עמותת "קרן דולב לצדק רפואי" ביקשה קיום דיון מהיר בעתירה לנוכח הצורך בגיבוש הסל לשנת 2008 .