חידון לפרשת תזריע+החודש תשס"ח

חידון לפרשת תזריע+החודש תשס"ח

עזרא מרום 31/03/2008

rong>שאלות

1. מה הקשר בין שבת, ברית מילה ותורה ?

2. מדוע נכתבה פרשת תזריע אחרי פרשת שמיני ?

3. ציין 3 שמות של נגעים בעור המוזכרים בפרשתנו?

4. מאיזה פסוק למדים שכהן עיור אינו יכול לטהר צרעת?

 5. איך נקראת צרעת הראש?

6. איזה צבע יש לשיער במקרה של צרעת?

7. מהי גבחת?

8. כיצד נקראות הבהרות הלבנות שבעור?

9. אני נגע בעור. קצץ ראשי וזנבי ותקבל מספר לשימוש תרומתי .

 10. "ישב בדד". איזה עונש מידה כנגד מידה יש כאן ? שאלות על פרשת החודש

11." החודש הזה לכם ראש חודשים": א. מה לומד רש"י מהמילה הזה? ב. באילו עוד עניינים נאמרה מילה זו למשה ומדוע?

12. מנין נלמד הכלל:"שלוחו של אדם כמותו"?

13. מה משמעות השם פסח?

14. באיזה אופן צריכים לאכול את קרבן הפסח?

15. איזה כלל למדים מהפסוק:"ושמרתם את המצות"?

תשובות

1. שלושתם נקראים בשם : אות. ראשי תיבות שבת: שבת, ברית-מילה, תפילין

2. לפי ויקרא רבה :" כשם שיצירתו של האדם באה אחרי כל הברואים, כך נתפרשה טהרתו אחרי כל הברואים " (המפורטים בפרשת שמיני)

3. שאת, ספחת, בהרת.

4. מהפסוק "לכל מראה עיני הכהן" (י"ג 12).

5 . נתק.

6. צהוב.

7. גבחת היא חוסר שיער מהקודקוד כלפי הפנים.

8. בוהק.

9. שחין, ח"י (=18)

10. המדבר לשון הרע מפריד בין איש לאשתו ובין חבר לרעהו ולכן גם הוא יופרד מחברת אנשים.

11. א. משה התקשה במולד הלבנה והקב"ה הראה לו באצבע. ב. במעשה המנורה,השקלים וטומאת השרצים, כי משה התקשה בהם. 12. מהפסוק "ושחטו אותו כל עדת ישראל". ( עיין ברש"י)

13. א. מלשון דילוג כי הקב"ה פסח על בתי ישראל. ב. מורכב מ- 2 מילים: פה, סח בגלל מצוות ההגדה של פסח.

14. מתניכים חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם.

15. במקום מצות תקרא מצוות ואז יתקבל הכלל: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה".

 

לעילוי נשמת שלום צבי בן עזריאל ז"ל נלב"ע כ"ח אדר ב תשנ"ג ת.נ.צ.ב.ה