מחצית מהציבור היהודי תומך בהשתתפות מפלגות ערביות בקואליציה

מול התמיכה הגבוהה יחסית בהשתתפות בשלטון מצא סקר חדש שיוצג בכנס חיפה לאחריות חברתית שרק 39% מהציבור היהודי מסכימים שערבים יגורו בשכונות יהודיות

דפנה אנקור 10/04/2008

(צילום: אורח)

צית מהציבור היהודי תומך בהשתתפות מפלגות ערביות בקואליציה: כך עולה מסקר חדש שהציג פרופ' סמי סמוחה בכנס חיפה לאחריות של אוניברסיטת חיפה. עם זאת, התמיכה ביחסי שכנות בין יהודים לערבים נמוכה הרבה יותר: רק 39% מהציבור היהודי מסכימים שערבים יגורו בשכונות יהודיות.

בסקר שנערך ע"י פרופ' סמוחה, דיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה וחתן פרס ישראל תשס"ח, נבדקו במדגם ארצי מייצג 699 אזרחים יהודים ו-719 אזרחים ערבים לגבי עמדותיהם בנוגע לשסע היהודי-ערבי. בעוד שיותר מ-90% מערביי ישראל תומך בדרישות להפוך את הערבית לשפה השווה לעברית, לקבוע בחוק כי הערבים יקבלו את חלקם היחסי במוסדות השלטון ולכבד את זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים, הרי שבקרב הציבור היהודי המספרים נמוכים באופן ברור.

רק 9% חושבים שזכות הערבים הפלסטינים להגר לישראל צריך להיות שווה לזכות היהודים ו-11% בלבד מסכימים שהמדינה תכיר באחריותה לנכבה; 9% מוכנים שישראל תחדל להיות מדינה יהודית ותהפוך למדינה של שני עמים; 34% חושבים שצריך להפוך את הערבית לשפה השווה לעברית; 46% חושבים שיש לקבוע בחוק כי הערבים יקבלו את חלקם היחסי במוסדות השלטון ו-50% מוכנים שייקבע בחוק שהאזרחים הערבים יקבלו את חלקם היחסי בתקציב המדינה.

עוד עולה מהממצאים כי 34% מהציבור היהודי חש כי המדינה צריכה לפצות את האזרחים הערבים על האדמות שהופקעו מהם ו-53% היו רוצים שלאזרחים הערבים תהיה אוטונומיה בענייני חינוך, דת ותרבות. בנוסף, בדק פרופ' סמוחה עד כמה מסמכי החזון של ערביי ישראל מוכרים וידועים לציבור הערבי והיהודי. המסמכים שפורסמו בשנה שעברה קובעים, כזכור, שישראל הינה מדינה יהודית ולא דמוקרטית וכי עליה להפוך למדינה דו-לאומית ודמוקרטית. אולם, למרות עמדה חריפה זו שמיוצגת על ידי חלקים נרחבים של הנהגת ערביי ישראל, עולה מהסקר כי ל-85% מהציבור הערבי ול-89% מהציבור היהודי אין כלל מידע על מסמכים אלה.