חידון לפרשת דברים תשס"ח

חידון תורה ממרום לפרשת דברים תשס"ח

עזרא מרום 05/08/2008

דון לפרשת תשס"ח שאלות

1. מהו שמו הנוסף של ספר דברים ?

2. היכן ישבו : א. סיחון מלך האמורי ב. עוג מלך הבשן ?

3. " ה' א' הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב ". למי הובטח בתורה שזרעו יהיה : א. כעפר הארץ ב. כחול הים ?

4. מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל : "דין פרוטה כדין מאה " ? .

5. בקשר לאילו ענינים אמר משה לבני ישראל: א. " לא תגורו מפני איש " ? ב. "אל תירא ואל תחת " ?

6. חז"ל אמרו : "ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות ". מה המקור לכך בפרשתנו ?

7. בפרשתנו נאמר: "ה' א' הוא ילחם לכם ". בקשר לאיזו מלחמה נאמר בתורה: " ה' ילחם לכם ואתם תחרישון " ?

8. על האמורי נאמר : " וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים " . מה משמעות הדימוי לדבורים ?

9. על מי נאמר : "עם גדול ורב ורם " ?

10. היכן שכנו : א. האמים ב. החורים ?

11. על עמון ומואב נאמר : "אל תתגר בם ".על מי התקבל צווי הפוך דוקא להתגרות בו?

12. כיצד נקראו הרפאים ע"י : א. המואבים ב. העמונים ?

13. על פרעה בעשרת המכות נאמר " כי הקשה ה' את לבו ". על מי נאמר בפרשתנו " כי הקשה ה' את רוחו ואימץ את לבו " ?

14.באיזה שם קראו להר חרמון : א. הצידונים ב. האמורים

15. כמה ערים נכבשו מעוג מלך הבשן ?

תשובות

1. משנה תורה

2. א. בחשבון ב. באדרעי

3. א. ליעקב: "והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה " ב. לאברהם

4. מהפסוק : לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון "

 5. א.בקשר למשפט צדק ב. בקשר לירושת הארץ

6. מהפסוק : "ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו ".

7. במלחמת מצרים בישראל לפני קריעת ים- סוף.

8. כשם שהדבורה מתה מיד לאחר שהיא עוקצת , כך אויביכם ימותו כשינסו לעשות לכם רע.

 9. על האמים שישבו במואב.

10 . א. במואב ב. בשעיר

11. על סיחון מלך חשבון נאמר : "התגר בו מלחמה " (ב' 24 )

12. א. אמים ב. זמזומים

13. על סיחון מלך חשבון 14. א. שריון ב. שניר

15. 60 ערים.