חידון לפרשת וילך+שובה תשס"ט

חידו ןתורה ממרום  לפרשת  וילך+שובה  תשס"ט

עזרא מרום 29/09/2008

class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"> 

שאלות

 

 

1.  משה קרא ליהושע "לעיני כל ישראל" . מה רמוז בכך ?

2.  באיזה עוד מקום בתורה נאמר הביטוי : לעיני כל ישראל" ?

     

3. " הקהל את העם האנשים הנשים והטף" .לאיזו מטרה נקהלו כל אחד                             מהמפורטים כאן? (רש"י)
     

4.  "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" . ציין 2 פירושים למילה שירה.
      

5.  איזה אירוע מפורסם מספר בראשית מוזכר בפרשתנו?

6.  בפרשתנו נאמר: "מי יעלה לנו השמימה".
      מי רצו לעלות לשמים ולא הצליחו?

            
 7.  מה רמוז בפסוק: " מי יעלה לנו השמימה " ?

 

 8. על מי מסופר בתנ"ך שעלה בסערה השמימה ?     

 

9. משה נפטר בגיל 120.  ציין עוד אישים שנפטרו בגיל כזה .

 

10.   מה שמות מלכי האמורי המוזכרים בפרשה ?

                   שאלות על הפטרת שבת שובה (הושע י"ד )

 

11.  איזה ביטוי מביע את הרעיון שהתפילה באה במקום הקרבנות?
      

12. "אשר  בן ירוחם יתום", איזה אמורא בגמרא נקרא ע"ש פסוק זה?

13.  "פריחת ישראל נמשלה ל- 2 צמחים מה הם?
      

14.  אילו פסוקים מתפילות ראש השנה מקורם בהפטרתנו?

15.  פרט את סוגי הארבה המוזכרים בהפטרה.

תשובות

 

1.   יש בו רמז לכל חלקי העם: כהנים, לויים וישראלים.   לעיני = לויים; 
      
כל= כהנים,   ישראל = ישראלים.

 

2. בסיום ספר דברים והתורה כולה !
 

3. האנשים ללמוד; הנשים לשמוע; הטף להביא שכר למביאיהם.

 

4.  א. שירה = שירת האזינו (לפי רש'י).

        ב. שירה = התורה . מכאן למדים שכל יהודי צריך לכתוב ספר תורה לעצמו.

5.  מהפכת סדום ועמורה.

 

6.       אנשי דור הפלגה לפני המבול, בנו מגדל ורצו  לעלות לשמים.

 

7.  מפסוק זה מתקבל בראשי תיבות= מילה. ללמדנו על מעלת ברית המילה !


  8.  אליהו הנביא   עלה בסערה השמימה (מלכים ב', ב' 12).

 

 9. רבי עקיבא, הלל  ורבן יוחנן בן זכאי.

 

  10.  סיחון ועוג

                                תשובות להפטרת שובה

 

 11.  "ונשלמה פרים שפתינו".
 

12. אשר בן ירוחם יתום ראשי תיבות אביי.  הוא נקרא כך כי לא הכיר את הוריו:

      אביו מת לפני שנולד, ואימו נפטרה בלידה !

 

13.  שושנה וגפן.

       

14 .  פסוקים הכלולים בתפילת התשליך: "מי קל כמוך נושא עוון ועובר  על פשע                  ותשליך במצולות ים כל חטאותם."

 

15.    ארבה, ילק, חסיל וגזם.
      

      

                                      לעילוי נשמת

                         ר' אלימלך   ויסקין  ז"ל

                            בן משה יהושע ז"ל

                                נפטר י"א תשרי

                     יהי מליץ יושר עלינו ועל משפחתם

                                       ת.נ.צ.ב. ה