מלחמת כשרות בין אל על לרבנות הראשית

הרבנות הראשית הזהירה את על מנכ''ל אל על כי במידה ולא יוחזר רב החברה לתפקידו האוכל שמוגש לנוסעים אינו כשר.
בחברת אל על טוענים כי למטוסים כלל אין תעודת כשרות כיוון שהיא לא מייצרת אוכל למטוסים.
הרבנות הראשית:''החברה עוברת על החוק, לאל על יש מטבחים לעובדים ומתבצעים בישולים במחלקה ראשונה''.

עמיעד טאוב 03/05/2007

חברת אל על פועלת בתקופה האחרונה ללא תעודת כשרות אליבא דרבנות הראשית בישראל.

הרקע לסיפור נוצר בעקבות בעיית העסקת המשגיחים שנמשכת מזה שנים ברבנות הראשית.
חלק ממשגיחי הכשרות בארץ מועסקים ע"י באי כוח הרבנות וחלקם ע"י בעלי החברות והעסקים הפרטיים מה שמוביל למגוון בעיות הלכתיות ואתיות.
הרב מצגר הרב הראשי לישראל שמודע לבעייה פועל בשנה האחרונה לחקיקת חוק שיאסור על בעלי עסקים פרטיים להעסיק משגיחי כשרות ויאפשר רק לרבנות להעסיק משגיחים מה אמור למנוע בעיותכשרות, ניגודי אינטרסים ומתן שוחד, אך עד היום עקב בעיות בירוקרטיה לא חוקק החוק.

במקהר דלהלן המדובר לא רק בנושא הסמכות למינוי אלא גם במהות הכשרות.
הרב קציר המשמש כרב אל על מונה לתפקידו בהסכם העסקה אישית לפני כעשר שנים ע"י הרבנים הראשיים דאז הרב שפירא והרב אליהו ושימש מאז כרב ראשי באל על כשלצדו משמש הרב חיות כאחראי על השרותים לציבור הדתי, לאחר שלפני כשנתיים נמכרה החברה לבעלות פרטית הוחלט בהנהלת החברה למנוע "כפל תפקידים" ולהשאיר רק רב אחד בחברה שיטפל בכל הנושאים. 

כאמור לאור העובדה שהרב קציר הועסק בחוזה אישי הוחלט לא להמשיך את העסקתו ולתת את התפקיד לרב חיות.
גורמים באל על ציינו היום כי בנוסף עבר הרב קציר את גיל 67 גיל ההוצאה לגמלאות.
 לאחרונה קיבל הרב קציר (סא"ל במיל') ששימש במשך למעלה כעשר שנים כרבה הראשי של החברה הודעה על סיום תפקידו עם סיום החוזה האישי של הרב עם החברה בתום עשר שנות פעילות.

גורמים ברבנות טענו היום כי בכינוס מועצת הרבנות נאמר כי הסיבה האמיתית לפיטורים הינה אך ורק רצונה של החברה להימנע ממשכורות כפולות לאחר שהרב יוחנן חיות האחראי על השרותים הדתיים בחברה זכה ל"כושר" מהרבנות הראשית וכי הרב חיות אינו מוסמך לתת תעודת כשרות למרות ה"כושר שקיבל".

חוק ההונאה בכשרות קובע כי רק הרבנות הראשית יכולה להכשיר רב ולהסמיכו לתת תעודת כשרות.
ברבנות טוענים כי לאחר סיום עבודתו של הרב קציר אין לחברת אל על תעודת כשרות חוקית וכי אין המדובר בפן ההלכתי אלא בפן החקיקתי מכיוון שהרב חיות לא הוסמך לתת תעודות כשרות.
משמעות הדבר הינה שחברת אל על עוברת על החוק וכי לא קיימת תעודת כשרות בחברה מאז סיום עבודתו של הרב קציר.

יש לציין כי הנהלת חברת אל על קיבלה את ההחלטה לסיים את כהונתו של הרב קציר עקב העובדה כי הרב חיות קיבל "כושר" לרב שכונה ממועצת הרבנות וכן בעקבות מכתבי המלצה שקיבל הרב חיות מגדולי הרבנים בישראל וביניהם:הרב רוזנר, הרב אלבז,הרב גרוסמן, הרב יצחק יוסף, הרב בעדני והרב שטרן.
בפועל מתברר כי גם הענקת ה"כושר" אינה מספיקה שכן הרבנות לא העניקה לרב חיות סמכות לתת תעודת כשרות מה שמותיר את חברת אל על ללא כשרות חוקית.

ברבנות הראשית זעמו על אופן סיום כהונתו וביקשו לדון בנושא עם נציגי אל על ולסיים את כהונתו של הרב קציר כיאות.
מועצת הרבנות החליטה להוציא מכתב עורך דין לחברת אל על על פיו החברה פועלת ללא כשרות חוקית ועוברת על החוק וכן לדרוש מינוי של רב בהידברות עם נציגי הרבנות מה שלא הגיע לידי מיצוי גם לאחר פגישה שנערכה בין הרב עמאר שליט"א לחיים רומנו מנכ"ל אל על בנושא..
במכתב שהפנה עו"ד שמעון אולמן היוע"מ של הרבנות לחיים רומנו מנכ"ל אל על הוא כותב:"משמעות סיום כהונתו של הרב קציר הינה כי מטוסי אל על מגישים לנוסעים אוכל שאין לו תעודת כשרות כדין".

הסיפור מסתבך עוד יותר מכיוון שכשרות הרבנות עוסקת אך ורק במטוסים ולא באוכל עצמו.
לכתב דתילי נודע כי חברת אל על כלל לא מכינה אוכל עבור הטיסות.
החברה מעסיקה חברות מזון כקבלני משנה המכינים עבורה את האוכל הכשר (חברת תמ"מ לכשרות רגילה בהכשר הרב נחשוני וחברת המשביע לכשרות גלאט בהכשר בד"ץ העדה החרדית ע.ט. ) אי לכך לא ברור כיצד יכולה הרבנות לאיים בהסרת תעודת כשרות שכלל לא קיימת למטוסים עבור חברת אל על.

עוד מתברר כי טענת הרבנות מתייחסת לעבירה שביצעה חברת אל על על חוק הונאה בכשרות ולא על הפן ההלכתי המבוקר ע"י רבני חברות ספקי המזון.

גורמים באל על מסרו היום כי ככל הנראה המדובר בפוליטיקה פנימית ברבנות כי מעבר לעובדה שבאל על כלל לא מוכנות ארוחות זכותה של החברה להוציא את עובדיה לגימלאות או לסיים את עבודתם של עובדים המועסקים בחוזה אישי.
נציגי אל על הציגו בפני הח"מ תעודת כשרות החתומה ע"י הרב קציר ותקפה להיום.
יש לציין כי בתעודה מופיע אישור כשרות אך ורק למסעדה בה סועדים עובדי החברה וכי ברבנות טוענים כי גם אם הרב קציר חתם על התעודה ברגע שעזב את התפקיד איבדה התעודה את תקפותה.

עוד טענו בחברה כי הם אינם מבינים מהיכן לקחת הרבנות את העוז להתערב במינויים פרסונליים בחברת אל על שהינה חברה פרטית מזה שנתיים.
בתגובה לטענת גורמים ברבנות לפיה מבושלות ארוחות חמות עבור נוסעי המחלקה הראשונה נמסר מחברת אל על כי מעולם לא בושלו ארוחות עבור המחלקה הראשונה וכי מעולם לא עבד "משגיח מעופף" בחברה.

הרב מצגר מסר היום:"הרבנות מחוייבת לכל עובד ולכל משגיח מטעמה ועל אחת כמה וכמה לרב חברה שמונה על ידה".

מחברת אל על  נמסר :"חברת אל על מגישה בכל טיסותיה ארוחות כשרות כאשר המנות בכשרות רגילה מיוצרות בחברת תמ"מ בהכשר הרב משה נחשוני, ומנות הגלאט מיוצרות בחברת "המשביע" בהכשר בד"ץ העדה החרדית.
לחברה כלל אין תעודת כשרות למטוסים ומעולם לא היה".