הילה אונא, מונתה לאחראית על קידום נשים בקיבוצים הדתיים

אונא, חברת קיבוץ שדה אליהו תרכז צוות שיתן מענה לפניות וצרכים של הנשים בקיבוצים בנושאי הלכה, חינוך, בריאות,יזמות עסקית ועוד.

עמי שרון 24/03/2009

(צילום: אורח)

הילה אונא, חברת קיבוץ שדה אליהו, נבחרה למרכזת "אשה בתנועה" בקיבוץ הדתי. במסגרת תפקידה היא תהיה אחראית על קידום נשים בקיבוצים הדתיים במישורים שונים.

"אשה בתנועה" תרכז צוות שיתן מענה לפניות וצרכים של הנשים בקיבוצים בנושאי הלכה, חינוך, בריאות,יזמות עסקית ועוד. כן יערכו מפגשים של רבני הקיבוץ הדתי, צוותי חינוך ובעלי תפקידים בקהילה הקיבוצית, בהם יועלו לדיון נושאים הקשורים למגדר ומפגשים חברתיים-רעיוניים של נשות הקיבוץ הדתי בינן לבין עצמן, ויחד עם קבוצות אחרות של נשים.

הפעילות והכנסים יערכו הן ברמה הארצית והן באזורים, כדי לאפשר למקסימום נשים ליטול בהן חלק בצורה נוחה. הכוונה היא ליצור מערך של נשים שירכזו את הנושא בכל אחד מקיבוצי התנועה.

מזכ"ל הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל, הודה לנעמי בשיא, שעמדה בראש האגף בשנים האחרונות, על תרומתה לקידום המודעות והשיח הפתוח בנוגע למעמדה של האשה בקיבוץ הדתי.

ניתן ליצור קשר עם הילה אונא להעלאת רעיונות והרתמות לעזרה בדואר האלקטרוני: mila@sde.org.il או בטלפון: 054-5640989