אות הנשיא למתנדב- לארגון רבני צהר

בית הנשיא הודיע לארגון רבני צהר כי הארגון יקבל השנה את אות הנשיא למתנדב בטקס, שיתקיים בחודש הבא.

כתב דתילי 18/05/2009

(צילום: אורח)

בית הנשיא הודיע לארגון רבני צהר כי הארגון יקבל השנה את אות הנשיא למתנדב בטקס, שיתקיים בחודש הבא.

ארגון רבני צהר הוקם על ידי רבנים מהדור הצעיר של הציונות הדתית, בעקבות השבר העמוק אשר חל בחברה הישראלית לאחר רצח רבין ומשבר האמון שנוצר בין הציבור החילוני והציונות הדתית בכלל ורבניה בפרט. מה שהתחיל בפרויקט החתונות הפך היום למפעל חברתי של התנדבות המקיף מאות רבנים, אנשי חינוך, מאמנים זוגיים ועוד.

שלושה מימדים עומדים ביסוד פעילות העמותה:
חיזוק התא המשפחתי הינו מרכיב חיוני בזהותה של מדינת ישראל רבני צהר משיאים כחמישית מכלל הזוגות הנישאים בארץ. עשרות אלפי חתנים וכלות דתיים וחילוניים עוברים הדרכה בטרם החתונה ומשתתפים בסדנאות לתקשורת זוגית לאחר הנישואין. הארגון מפעיל גם קו פתוח שמטרתו הענקת עזרה ראשונה לזוגות נשואים שבמסגרתה מוצאים הפונים אוזן קשבת, יעוץ ראשוני ותמיכה ולפי הצורך לכוונו להמשך העבודה הזוגית במגוון אופנים. הקו פתוח לכלל ציבור הנשואים - גברים ונשים כאחד, דתיים וחילוניים.

עיצוב הזהות היהודית בישראל הארגון מנהל שיח יציב ובפרופיל גבוה עם אמצעי התקשורת, מוסדות אקדמיים, גורמי שלטון, גופים כלכליים, מגזר שלישי והכנסת. בין היתר ניתן למנות את הפעילות בשנת השמיטה, הרכבם והתנהלותם של בתי הדין הרבניים; פעילות למען הרחבת הגיור, פעילות למניעת סרבנות גט ועוד.

בתחום קליטת העליה מפעיל הארגון אולפני גיור ומרכז לבירור יהדות המטפלים במאות עולים חדשים. צהר נתפס כארגון מתון ומוביל שינוי למרות שפעילותו נעשית במסגרת הקונסנזוס הדתי.

צהר שותף מוביל בפרויקטים סביב מעגל החיים ומעגל השנה כמו מתפללים יחד המקיף עשרות אלפי אנשים המגיעים לתפילות המיועדות לחילונים ולדתיים ביוה"כ.

העצמת רבנים ופיתוח מנהיגות רבנית צהר משמש הגוף הבולט בהעצמת רבנים ומעניק להם כלים וסעד באמצעות ימי עיון, כתבי עת, כנסים, בית הוראה ופורום.

בקרב הציונות הדתית, ארגון רבני צהר הפך גוף דומיננטי ומוביל בשיח הציוני-דתי. ארגון רבני צהר נתפס כמי שמייצג את רבני הדור הצעיר של הציונות הדתית. לפני כשנה הושק פרויקט הקהילות של צהר שמטרתו הכשרת 500 רבני קהילה במהלך העשור הקרוב, תוך הפיכת בתי הכנסת למרכזים קהילתיים המשרתים חילונים ודתיים. כמו כן בקיץ האחרון נוסד ארגון צהר העולמי שמטרתו לתמוך בקהילות ציוניות דתיות ברחבי העולם.