המרוץ לבחירת רב ראשי ציוני לירושלים-הישורת האחרונה

סגן ראש עיריית ירושלים, דוד הדרי סוקר עבור דתילי את ההתרחשויות במרוץ לבחירות רב ראשי לירושלים ומזהיר:''אסור שיהיה יותר ממועמד דתי לאומי אחד לתפקיד''.

דוד הדרי 22/06/2009

(צילום: אורח)

המערכה למינוי רב ראשי ציוני לעיר ירושלים, נמצאת בעיצומה. בתמיכת קהילות שונות צפים ועולים שמותיהם של מועמדים מהזרם הדתי-ציוני, וכולם אכן נכבדים וראויים לכהונה זו.

ועם זאת, בשל מורכבותו של התהליך לבחירת הרבנים הראשיים בירושלים, עדיין מוקדם מכדי לנקוב בשמו של מועמד כזה או אחר כמועמד "המוביל" או "המועדף" לתפקיד.

המאבק כעת מתמקד סביב מינוי הגוף הבוחר. לגוף זה עצמו, שבו עתידה להתקבל ההחלטה מי יהיו הרבנים הראשיים בירושלים, צפויים להתמנות ארבעים ושמונה חברים. מתוכם: עשרים וארבעה נציגי בתי כנסת ברחבי ירושלים, שישה נציגי המשרד לשירותי דת, ועוד שישה-עשר חברים מטעם עיריית ירושלים, כאשר חלקם הגדול של נציגי העירייה הינם חברי מועצת העיר.

עיקר המאמצים מתרכזים סביב איוש מקומותיהם של נציגי בתי הכנסת. המשרד לשירותי דת פרסם לפני כשבועיים הודעה הקוראת לבתי הכנסת בירושלים המעוניינים בכך, להגיש בקשה להיכלל בגוף הבוחר. לצערי, כבר בהליך הפרסום עצמו ניתנה העדפה לציבור החרדי, לאחר שהודעות המשרד לשירותי דת פורסמו בהרחבה בכל העיתונות החרדית, אך לעומת זאת - רק בעיתון "ציוני" אחד.

לאחר שפניתי למשרד לשירותי דת, ניתנה ארכה נוספת לבתי הכנסת בעיר להגיש בקשות להצטרף לגוף הבוחר, ועד כה נשלחו כ- 350 בקשות שונות מבתי כנסת ברחבי העיר. (כאמור, רק 24 מתוכם יבחרו לבסוף לגוף הבוחר).

בתוך כך, בלשכתי הוקם מוקד אשר יזם פניות למאות בתי הכנסת של הזרם הציוני בעיר, במטרה שהללו יגישו את הטפסים עם הבקשה להצטרף לגוף הבוחר. לשמחתי הרבה, בתי כנסת רבים מהציבור הציוני נרתמו לנושא והעבירו את הבקשות למשרד הדתות, משום שהם מבינים שבחירתו של רב ראשי נוגעת ישירות בציבור הזה.

הציבור הדתי ציוני בעיר מבין שלגביו לא מדובר ב"סידור משרה" אלא במינוי לתפקיד שלמחזיק בו ישנה השלכה ישירה על כל אורחות החיים של הציבור הציוני בירושלים. בעוד שהציבור החרדי בעיר, ממילא לא מסתמך על פסקי הרבנות. הוא מעדיף להסתמך על בד"צים למיניהם ולהפעיל מערך כשרות עצמאי, מערך עירוב שבת עצמאי וכיוצא בזה. מובן, כי הסיכויים של מועמד ציוני להיבחר לתפקיד הרב הראשי לירושלים, תלויים במידת ההסכמה של הציבור על מועמד אחד.

במידה ויהיו שני מועמדים ציוניים או יותר, קרוב לוודאי שאף לא אחד מהם יזכה בתפקיד. יתרה מכך, השבתי לעשרות פניות שקיבלתי בכדי שאתמוך במועמד כזה או אחר, ואף הבהרתי במספר הזדמנויות באופן פומבי, כי במידה ויהיה יותר ממועמד אחד המוסכם על הציבור הדתי ציוני בירושלים, אזי אין טעם שאשתתף כלל בהצבעה! ככל הידוע לי גם ראש העיר מצידו תומך במהלך שכזה.

במטרה ליצור הסכמה רחבה סביב מועמד אחד בלבד שייצג את הציבור הדתי לאומי, הוקמה וועדת רבנים, בנשיאות הרב דרוקמן, הרב אריאל והרב ליכטנשטיין ואשר חברים בה רבנים חשובים נוספים. רבנים שיגישו את מועמדותם באמצעות וועדה זו, יתחייבו בפני הרבנים, כי במידה ולא יבחרו על ידם, יסירו את מועמדותם. כנציג הציבור הדתי לאומי בירושלים, בכוונתי לפעול יחד עם ראש העיר ולהצביע בהתאם להחלטת ועדת הרבנים.