הרב לאו מציע: הכרה במעמדם של פליטי דרפור

הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו, קורא לראש הממשלה ולשר הפנים, להעניק הכרה ממשלתית לפליטים הסודנים.

טולי פיקרש 27/05/2007

(צילום: אורח)

ב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו, קורא לראש הממשלה ולשר הפנים, להעניק הכרה ממשלתית, רשמית ומוסדרת, לפליטים הסודנים, שהגיעו לישראל אחר שנמלטו מן הטבח הנורא המתחולל בארצם.

במכתבו אל ראש הממשלה אהוד אולמרט, מציע הרב לאו לאמץ את דפוס התנהגותו של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין שהחליט לקלוט בישראל פליטים וייטנאמים שאנייתם נסחפה בלב ים, ואף מדינה לא הייתה מוכנה לקלוט אותם.

בערב חג הפסח ביקר הרב לאו את הפליטים הסודנים, שהיו כלואים באותה עת במחנה מעשיהו. הוא נועד עימם שעה ארוכה, ושמע על מצבם הבלתי נסבל והבלתי נודע, שלהם ושל אחרים, שנמלטו מן התופת ואינם מצליחים למצוא מקום מקלט ומרגוע.

"בעניין זה, מוטלת עלינו אחריות מוסרית ואנושית. העם היהודי ידע סבל ונדודים, ורק לפני ששים שנה הגיעו פליטיו מארצות פזורה - אל נחלתם בישראל הריבונית. חלילה לנו להתעלם מסבלם וממצוקתם של עמים אחרים ושל פליטים המופקרים לגורלם", כתב הרב לאו לאולמרט.

לאלה מהם שהגיעו לישראל, מציע הרב לאו לערוך את כל הבדיקות הביטחוניות הנדרשות על-פי הנהלים המקובלים, ואחר כך לשחרר אותם ואת בני משפחותיהם מן המעצר, ולהעניק להם מעמד מוכר, כפי המתחייב מאמנת הפליטים משנת 1951. "בשלושים וששה מקומות בתנ"ך נצטווינו על אהבת הגר, ואת חובתנו זאת עלינו למלא כמדינה יהודית", הדגיש.