השר לשירותי דת יעקב מרגי במוזיאון גוש קטיף בירושלים: אסור לשכוח את מה שהיה!

השר לשירותי דת יעקב מרגי ביקר במוזיאון גוש קטיף ופתח את אירועי חודש האביב וחג הפסח שמציינים במוזיאון. השר מרגי סייר בכל אגפי המוזיאון, ובפרט באגפים הקשורים לנושאי הדת ובתי הכנסת של גוש קטיף המונצחים במוזיאון.

אייל רותם 11/04/2011

(צילום: אורח)

(צילום: אורח)

dir="rtl">במהלך הביקור במוזיאון גוש קטיף בירושלים צפה השר מרגי בסרט מיוחד שהפיק המוזיאון על מצבם של בתי הכנסת כיום בגוש קטיף. השר מרגי התפעל במיוחד מהאופי המיוחד של המוזיאון המעסיק רק את מגורשי גוש קטיף כדי לדאוג לרווחתם, ואמר שחובה על כולנו לעשות הכל לפיתוחו של המוזיאון החשוב מאד למען דור העתיד. 

 השר מרגי הדליק את נר הזיכרון לזכר חללי גוש קטיף ואמר תפילת יזכור.  בספר האורחים ציין השר " הייתי בימית והייתי בפינוי ימית.

הייתי בבניית הגוש והייתי ביום חורבנו חוויתי איתכם את זעקת הכאב והשבר. התמונות והסרטים במוזיאון - יחדדו לי ולמי שהיה איתכם שלא נשכח, שלא ידהה הכאב. ולאלה שיוולדו ויבואו לעולם אחרי שידעו מה היה בגוש  ויעמדו איתנים מול כל ניסיון להכניס בעם מורך.

 "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילינו מידם"

בכל דור ודור הקב"ה שותל בעולם הזה את שליחיו הנאמנים וב"ה זכיתי לראותכם בגדולתכם.

 מהנהלת המוזיאון הודו נרגשות לשר יעקב מרגי על ביקורו המיוחד וההזדהות העמוקה שלו עם גוש קטיף.