דעה:המפדל חזקה יותר מכל אישיה ומכל משמיציה

לקראת כינוס ועידת המפד''ל קורא ח''כ זבולון אורלב לחבריו לסיעה לחדש את הפעילות התנועתית סוקר את ההיסטוריה הפוליטית ומבטיח:''חידוש הפעילות תפרוץ את הדרך להקים רשימה משותפת של מפלגת המפדל עם האיחוד הלאומי במתכונת שהובילה ל-9 מנדטים בבחירות לכנסת ה 17''.

ח''כ זבולון אורלב 13/06/2011

(צילום: עמי שרון)

המפדל חזקה יותר מכל אישיה ומכל משמיציה. לתנועה הדתית לאומית שהוקמה על ידי הרב ריינס זצ"ל בתרס"ב (1902) - המזרחי, והרב שמואל חיים לנדאו זצ"ל בתרפ"ב (1922) - הפועל המזרחי, יש כח חיות פנימי עם עוצמה לדורי דורות. תנועת הציונות הדתית היא לא מפלגה גרידא אלא תנועה של אורח חיים אישים ולאומים מלאים לא רק לחבריה אלא גם ואולי בעיקר לעם ישראל כולו ולמדינת ישראל.

המפדל, ובגלגוליה הפוליטיים הקודמים, הייתה ותהיה הזרוע הפוליטית העיקרית של הציונות הדתית. כל כולה מוקדשת אך ורק להנחיל למדינת ישראל את משנת הציונות הדתית וערכיה. זו כל מחויבותה והתחייבותה כלפי העם היהודי ומדינת ישראל. המפדל הבינה כי הפעילות בזירה הפוליטית היא חיונית לשמירת אופייה היהודי וגבולותיה של המדינה.בזירה זו נקבעת הדרך והצביון של המדינה.

ב 30 השנים האחרונות אירעו למעלה מעשרה פילוגים בציונות הדתית (התחייה, תמ"י,מצ"ד, מורשה,מימד, תקומה,האיחוד הלאומי, אח"י ועוד...) שגרמו נזק בל ישוער ליכולת ההשפעה של המפדל להנהיג ולהוביל במדינת ישראל. לכל המתפלגים לא היה ואין אופק פוליטי. אולם הם הצליחו לגרום לנזקים פוליטיים בל ישוערו. החמצנו שלושה עשורים בהם יכולנו להנהיג ולהוביל במדינה בגלל פילוגים אלה.

לקראת הבחירות האחרונות הסכמנו על חזון גדול- להקים מפלגה מאוחדת אחת של הציונות הדתית מיסודה של המפדל והאיחוד הלאומי (תקומה,מולדת)- "הבית היהודי". מרכז המפדל אישר באחריות רבה את החזון אף שלצורך כך הוא היה מוכן בכאב ובצער לפרק את המפדל( אולם ווהל באוניברסיטת בר אילן,חשוון תשס"ט נובמבר 2008). אולם החזון הגדול הפך לחלום בלהות בעת שהאיחוד הלאומי פירק ופילג את המפלגה המאוחדת- "הבית היהודי" שהייתה בשלבי הקמה , 48 שעות לפני הגשת הרשימות לכנסת הנוכחית- ה 18 .

הואיל והאיחוד הלאומי סיכל ברגע האחרון לפני הגשת המועמדים לכנסת ה 18 את החזון הגדול של מפלגה מאוחדת חדשה לציונות הדתית- "הבית היהודי " ומשלא הוקמה המפלגה המאוחדת החדשה "הבית היהודי", לא פורקו המפלגות המייסדות- המפדל והאיחוד הלאומי (תקומה,מולדת).לאמור ערב הגשת רשימות מועמדי המפלגות לכנסת ה 18 נשארו בתוקפן ובמעמדם המפדל והאיחוד הלאומי (תקומה מולדת).

אף שהמועצה הציבורית של המפלגה המאוחדת החדשה התפרקה ולא היינו חייבים להתחשב במועמדים שנבחרו על ידה,החלטנו בסיעה בנוהל חירום לשמור ברשימת מועמדי המפדל לכנסת הנוכחית ה 18 על מועמדי המפדל שנבחרו במועצה הציבורית- השר דניאל הרשקוביץ וח"כ אורי אורבך.

עשינו זאת מתוך ראייה לאומית ורצון להנחיל לציבור את חשיבות האחדות. האלוף (במיל) יעקב עמידרור שהיה יו"ר המועצה הציבורית פרסם באותה עת מכתב כואב וחריף נגד האיחוד הלאומי וח"כ אורי אריאל על הפילוג ברגע האחרון לפני הגשת הרשימות לכנסת ה 18.

ביום הגשת רשימות מועמדי המפלגות לכנסת הנוכחית ה 18 הגשתי בשם המפדל ובחתימתי כבא כחה את רשימת המפדל לכנסת. בחרנו בשם הסיעה "הבית היהודי-מפדל החדשה" עם האות המסורתית של המפדל - ב. כפי שהסברתי לעיל.

חברי הכנסת מטעם המפד''ל יודעים היטב וחתמו על הסכמתם להיות חברי כנסת מטעם המפדל בסיעת "הבית היהודי - מפדל החדשה". המפדל היא שניהלה את מערכת הבחירות, קיבלה את מימון הבחירות ונבדקה על ידי מבקר המדינה עם דו"ח חיובי.

זאת לדעת, סעיף 5 א' לחוק יסוד הכנסת קובע באופן שאינו משתמע לשתי פנים כך: "רשימת מועמדים לכנסת תוגש על ידי מפלגה בלבד".

סיעות אינן גוף משפטי, אינן רשאיות לקבל מימון, אינן יכולות להתמודד לכנסת ואינן מפוקחות על ידי מבקר המדינה.תפקידן לנהל את החיים הפרלמנטרים כראוי ותו לא. מפלגה היא גוף רשמי הרשום אצל רשם המפלגות במשרד המשפטים.

מפלגת העבודה לימדה את כולנו לקח בדרך הקשה מה קורה כשהשר שמחון וברק מבקשים לדלג על תקנון המפלגה המחייב ולמנות את השר שמחון ליו"ר הקק"ל שלא על פי התקנון. בית המשפט המחוזי פסק על צו מניעה מזה שנה המאפשר לאפי שטנצלר להמשיך ולכהן כיו"ר הקק"ל. מכאן הדרך לפילוג בעבודה הייתה סלולה. אסור לנו להידרדר במדרון המסוכן הזה.

מיד לאחר הבחירות ובמשך השנתיים וחצי האחרונות עשיתי כל מאמץ אפשרי לשכנע את חברי לסיעה לחדש את הפעילות התנועתית, להתחיל במפקד חדש, לקיים בחירות פנימיות ולהקים את המוסדות הדמוקרטיים החדשים של המפדל. בדרך זו נוכל לחדש את הקשר עם השטח, לשתף את הציבור הרחב בפעילות ולאפשר לפעילים רבים לקחת חלק בפעילות. במבחן התוצאה לא קיבלתי את הסכמתם. גם צוותים וועדות רצון טוב שונות, אישים וארגוני ציונות דתית שניסו לשכנעם ללכת בכיוון זה לא הצליחו עד כה במשימה.

איננו יכולים להרשות לעצמנו למשוך יותר את העניין. חלפו כשנתיים וחצי מאז הבחירות האחרונות ועינינו נשואות לכנסת הבאה - ה 19 . יהיה זה חוסר אחריות משווע אם לא נתחיל כבר עתה להכין את המפלגה ולהיערך לבחירות לכנסת הבאה. לכן החליטה הועדה המתמדת (מעין הנשיאות של ועידת המפדל) יחד עם עצומה החתומה בידי כ 300 חברי ועידה, לכנס את הועידה ה 8 של המפדל כדי לדון בהתחדשות הפעילות התנועתית וחידוש מוסדותיה.

ועידת המפדל החליטה על נכונותה לפרק את המפדל לצורך הקמת המפלגה המאוחדת החדשה של הציונות הדתית "הבית היהודי". אולם כאמור לעיל המפלגה החדשה לא הוקמה ולכן המפדל לא פורקה, לכן היא קיימת, מוסדותיה קיימים וכך גם חוקתה. הסיעה בכנסת היא סיעתה של המפדל. כל אחד מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של רשם המפלגות ולהיווכח כי אין מפלגה בשם "הבית היהודי" אלא רק מפדל. חוות דעת משפטיות המספרות עניין זה בבירור פורסמו על ידי עו"ד פנחס מעוז, יועצה המשפטי של המפדל וכן גם בתשובה שכתב רשם המפלגות ליו"ר המפדל.

המתנתי בסבלנות רבה שנתיים וחצי למצות את כל יכולות השכנוע שלי ושל אחרים להליכה משותפת של כל חברי הסיעה לעתיד דמוקרטי משותף של המפדל. מנעתי את כינוס המוסדות ופעילות המפלגה רק כדי ליצור אווירה טובה והפגנה של רצון טוב להגיע להבנות. כנראה שבדרך זו פורשה על ידי חבריי שלא כהלכה. ייתכן והיו מי שסברו שאם יאמרו אלף פעמים שהמפדל פורקה זו אומנם תהיה המציאות.

פעמים אין ספור הפצרתי, בקשתי וגם דרשתי מהרשקוביץ ואורבך לזנוח את וויכוחי העבר ולהתאחד במאמץ לבנות את העתיד של תנועתנו באמצעות מפקד הציונות הדתית, בחירות פנימיות והקמת מוסדות דמוקרטים חדשים כפי שנהגה המפדל מימים ימימה וכפי שמחייבת חוקתה.

חידוש הפעילות המפלגתית גם תפרוץ את הדרך להקים רשימה משותפת של מפלגת המפדל עם האיחוד הלאומי (תקומה, מולדת) במתכונת שהצלחנו בה בבחירות לכנסת ה 17, (תשס"ו, 2006). זכרו את רשימת "האיחוד הלאומי-מפדל" עם האותיות "טב". קיבלנו 9 מנדטים. יש לחזור על ניסיון חיובי זה כדי להיות משמעותיים בזירה הפוליטית.

אני מקווה כי כינוס הועידה 8 של המפדל יהווה פתיחה ודף חדש למחזור חיים מפלגתיים חדשים יאפשר אחדות פנימית בתוך המפדל ורשימה משותפת של הציונות הדתית. אני קורא לחבריי בסיעה ולחברי הועידה לתמוך ולהצטרף לדרך זו. אין חלופה אחרת.