בלי האחריות הלאומית של העקורים – כבר הייתה פורצת פה אינתיפאדה

ביום הפליטים הבינלאומי, פרסם הבוקר ועד מתיישבי גוש קטיף דו"ח קשה ביותר על מצבם של 8,800 עקורי הגוש - במדינתם.

עמי שרון 20/06/2007

(צילום: אורח)

מור פרסמו הבוקר ועד מתיישבי גוש קטיף דו"ח קשה ביותר על מצבם של 8,800 עקורי הגוש - במדינתם.

מהדו"ח עולה כי שנתיים ימים לאחר שהוצאו בכפיה מבתיהם, מתוך 26 יישובי קבע שאמורים לקום, רק בשני מקומות התחילה בניית בתי מגורים. אפילו בפרוייקטים כגון ניצנים ותלמי יפה שסוכם לגביהם חודשים רבים לפני יישום ההתנתקות, טרם החלה עבודת תשתית.

כיום ברור שאתרי הקראוונים ישמשו את העקורים לפחות במשך חמש שנים נוספות. עוד מתברר כי כ 1450 מתושבי גוש קטיף עדיין מובטלים- בעיקר מהמגזר החקלאי. מצבם הכלכלי של יותר מ- 500 משפחות הורע באופן משמעותי, וחלקן אף מקבלות חבילות מזון וסיוע מגופי רווחה.

בשל אחוז האבטלה הגבוה משפחות רבות משתמשות בכספי הפיצויים לקיום היומיומי, במקום לשמור לבניית ביתם. מתוך כ- 400 משקים חקלאים שהיו בגוש, רק 33 חקלאים קיבלו אדמות. מתוכם, רק חלק קטן מאוד חזרו לפעול ברמה של גידול ממש. גם המעטים שחזרו לגדל נאלצים להתמודד עם עיכוב מתמשך של תשתיות בשטח כחשמל, ביוב וניקוז. כל החקלאים איבדו את השווקים, הקניינים וצינורות השיווק בחו"ל, והם אינם מפוצים עדיין על אובדן ההכנסה עד להקמת העסק מחדש.

גם הפיצויים המוענקים למפוני גוש קטיף נמוכים ואינם משקפים את הערך הבסיסי של הרכוש. כך למשל הפיצוי עבור חממות הינו רק כ-60% מערך הכינון. ב-650 תביעות של שמאות פרטנית טרם התקבלה החלטה או שהתקבלה החלטה בימים האחרונים בחישוב שמאות נמוך, בשל הקפאת חישובי השמאות על ידי המדינה באופן מתמיה, לאחר שהתברר כי גובה השמאות גדול מהפיצוי בחוק.

ח"כ אורי אריאל, יו"ר סיעת האיחוד הלאומי-מפד"ל ויו"ר השדולה למען המפונים, אמר כי לאור הדו"ח אין ספק שמחדלי המדינה עצומים. תקופת המגורים באתרים הזמניים אורכת הרבה מעבר לתקופה שיועדה ע"י המדינה ולאף אחד ממשרדי הממשלה אין תוכנית עבודה לתקופה זו. מצב העקורים מגוש קטיף, זהו הפרק החסר בדו"ח וינוגרד, לולא האחריות הלאומית של העקורים הייתה פורצת פה כבר אינתיפאדה. אריאל הדגיש כי למרות רשלנות הממשלה, קהילות הגוש ממשיכות לעשות ולפעול ומעל ל-85% מתושבי הגוש נשארו לגור במסגרת קהילתית, במטרה להמשיך בערכים ובאידיאלים וניכרת ערבות הדדית, תמיכה ודאגה לכלל הקהילה בקרב העקורים.

גם ח"כ אביגדור יצחק, יו"ר הקואליציה לשעבר אמר בתגובה על הדו"ח כי "מדינת ישראל לא לקחה בחשבון שאחרי שהיא מפנה תושבים שישבו באופן חוקי בשליחותה, שצריך לדאוג למגורי הקבע שלהם ובעיקר לפרנסתם עוד טרם פינויים. בחלוף שנתיים, עדיין מאלתרים פתרונות במקום להגיע לפתרון מערכתי שיקדם את הקמתם של ישובי הקבע ומציאת מקומות עבודה ראויים למפונים.