חגי תשרי בפתח ואיתם גם השאלה מי עובד וכמה ישתכר?

ראש השנה יתחבר השנה לשבת ויחגג במשך ארבעה ימים. ערבי החג של סוכות ושמחת תורה יחולו ביום רביעי. אז מה דינם של החגים, על פי חוקי העבודה? וכמה ישתכרו מי שעובדים בחג?.

יהודה גולן 20/09/2011

(צילום: אורח)

dir="rtl">חודש תשרי עומד בפתח ועימו שפע של ערבי חג, חגים וימי מנוחה, אולם רבים מהעובדים והמעסיקים אינם מכירים את החוקים הקשורים בעבודה בחג ובערבי החג. למעשה, ראש השנה הינו החג היהודי היחידי אשר כולל שני ימי חג רצופים. ימי חג אלו נחשבים כימי שבתון על פי חוק (ימי חג נוספים הינם יום כיפור, סוכות, פסח, שבועות ויום העצמאות). השנה, ראש השנה חל בימים חמישי ושישי, וערב החג חל ביום רביעי.

עו"ד יוסי חכם, שותף במשרד חכם את אור-זך: "על פי צו ההרחבה, עובדים אשר מועסקים במשכורת חודשית, זכאים לשכר מלא בעבור למרות ימי החג אשר במהלכם לא עבדו. עם זאת, עובדים אלו, אינם זכאים לתוספות בעבור ימי החג במהלך החודש, וכך גם בעבור יום הכיפורים החל השנה בשבת. עובדים אשר משכורתם מבוססת על שכר שעתי או יומי, זכאים לתשלום בעבור עבודה בימי החג בתנאי שעבדו במקום עבודתם הנוכחי לפחות שלושה חודשים ברציפות ושלא נעדרו מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) אלא בהסכמת המעביד".

 ומהו השכר בעבור עבודה בחג? עובדים אשר מועסקים בימי החגים, זכאים לשכר בשיעור של 150 אחוזים משכרם הרגיל לשעה. הזכאות ל-150% חלה גם במקרים בהם העובד משתכר על בסיס תוצרת או עמלות, .

 באם הם מועסקים שעות נוספות, יזכו לשיעור שעות נוספות בנוסף לשכר המוגדל אבל מחושב משכר הבסיס - דהיינו, עבור שתי השעות הנוספות הראשונות - 175 אחוזים המוגדל מהשכר הרגיל. עבור השעות הבאות - 200 אחוזים המקורי מהשכר הרגיל.

 לדוגמה, עובד המועסק בשכר של 20 שקלים לשעה, יהיה זכאי לשכר של 30 שקלים לשעה עבור כל שעה בה הוא מועסק במהלך החג. בעבור השעה השמינית והתשיעית יהיה העובד זכאי לתשלום של 35 שקלים לשעה, וכל שעה מעבר לכך תזכה אותו בשכר של 40 שקלים לשעה. 

 עו"ד חכם: "מבחינת עובדים חודשיים, המעביד אינו מחויב להגדיל את שכרם בגין עבודתם במהלך החג. אם הוא בוחר לתת לעובדים שעה וחצי מנוחה לפחות בעבור כל שעת עבודה בחג. עם זאת, מיותר לציין כי מרבית העובדים החודשיים אינם מועסקים בחגים, ובמידה והם מועסקים בהיקף זה, ישנם חוזי עבודה אישיים או הסכמים קיבוציים המסדירים את דרך העסקתם".

 ערב חג הוא יום עבודה? עובדים רבים נוטים, בשל ההכנות לקראת החג הארוך, לבקש חופשה בערב החג. מיותר לציין כי רבים מעובדים אלו יבקשו לעשות כן השנה מאחר וערב החג חל ביום רביעי. על פי החוק, המעביד רשאי לנכות את יום החופשה הנ"ל כיום שלם ממכסת ימי החופשה השנתית, כאשר עצם העובדה שמדובר למעשה ביום קצר יותר אינה מביאה לניכוי חצי יום חופשה.

 מה לגבי עבודה בחול המועד סוכות? התשובה לשאלה תלויה במערכת ההסכמים בין הצדדים שכן אין היא מוסדרת בחוק. למעשה לפי החוק מדובר בימי עבודה רגילים. עובד המבקש חופשה בימי חול המועד צריך להביא בחשבון את האפשרות שינוכו לו ימי חופשה שלמים גם אם במקום העבודה עובדים ימים קצרים יותר בחול המועד. יש מקומות עבודה שבוחרים להוציא את העובדים לחופשה כפויה מרוכזת ואולם ניתן לעשות זאת אם הדבר מעוגן בהסכם או בהודעה של 14 ימים מראש מקום שמדובר בחופשה של 7 ימים לפחות.

 תשומת הלב שכל הנאמר לעיל הינו בכפוף לכך שאין הסדרים מיטיבים בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי החלים על הצדדים.