הרב דוד סתיו:''לא הצלחנו להביא את בשורתה של ירושלים אל החברה הישראלית כולה''

לקראת יום ירושלים חילק ארגון רבני צהר בשבת האחרונה, עשרות אלפי עותקים של תפילות יום ירושלים.בהקדמה לתפילות כתב יו"ר ארגון רבני 'צהר', הרב דוד סתיו: " בדורנו, שם זכינו לראות בשחרור ירושלים ומקום המקדש, עדיין לא הצלחנו להביא את בשורתה של ירושלים אל החברה הישראלית כולה''.

עטרת זרביב 20/05/2012

ארגון רבני צהר חילק בשבת האחרונה, עשרות אלפי עותקים של תפילות יום ירושלים שחל היום.נוסחי התפילות שחולקו בבתי הכנסת בשבת כוללים את הנוסח שקבעה הרבנות הראשית וכוללים מזמורי תהילים והלל שלם בברכה בבוקרו של יום ירושלים .

בהקדמה לתפילות כתב יו"ר ארגון רבני 'צהר', הרב דוד סתיו: " בדורנו, שם זכינו לראות בשחרור ירושלים ומקום המקדש, עדיין לא הצלחנו להביא את בשורתה של ירושלים אל החברה הישראלית כולה. בין מדינת ירושלים למדינת תל אביב ניצב מחסום תרבותי וחברתי והן טעונות חיבור וגישור. בדף תפילה זה אנו מבקשים להמשיך ולחזק את קשרי האומה כולה לגווניה וסוגיה לירושלים ולחזונה".

מצ"ב קישור לנוסח התפילה.

https://apps.stickytacs.com/1.0/uploads/400/4001337152578829803.pdf