האם לשמור או לספר על פרשיית האונס במודיעין עילית?

הרב שרלו בפסק הלכתי בנוגע לפרשיית האונס במודיעין עילית:"על המפקחת להפר נדרה ומחובתה לספר"

אייל רותם 11/02/2013

(צילום: אורח)

תשובתו של הרב יובל שרלו שעלתה בנוגע לפרשיית האונס במודיעין עילית היא כי על מפקחת הגנים שנדרה שלא לספר אודות האונס, חלה חובה לספר את כל הידוע לה. הרב שרלו המתין כי הרוחות ירגעו על מנת לדון בסוגיה ההלכתית. אנו רואים חשיבות בפרסום דווקא עכשיו לאחר שרוחות שקטו וניתן לקיים דיון רציני בנושא.

בין השאר אומר הרב שרלו כי: "חובה אנושית והלכתית מוחלטת על כל מי שיכול לסייע במניעת פגיעות בילדים לעשות את כל מה שהוא יכול בתחום הזה. הנדר הזה לא מהווה מחסום בפני העשייה הזו.

הלכה פסוקה היא בשולחן ערוך ש''נשבע שיאכל נבלה וטריפה וכיוצא בהן מאיסורי תורה, ה''ז לוקה משום שבועת שוא, בין אכל בין לא אכל'', כלומר: זו שבועת שווא, כי היא נגד התורה. המפקחת חייבת על פי דין תורה ב''לא תעמוד על דם רעך'', והיא חייבת להגן על הילדה מפני התוקף שלה, ולא פחות מכך - על הילדים שחס ושלום עלולים להיות מותקפים. על כן היא חייבת על פי דין תורה לעשות כל מה שביכולתה כדי להציל את הילדות, וכל שבועה כנגד חובה זו אינה תקפה. גם לו היה מדובר בנדר מבחינה הלכתית,הנדר הזה לא חל כלל - אדם אינו יכול לנדור נדרים מסוג זה".