הצעת חוק חדשה:רבני ערים גרועים יודחו מתפקידם

הצעת חוק של סגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן שנבנתה בשיתוף עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו תאפשר להקים ועדת בירור על רב עיר שהתקבלו תלונות לגביו שאינו מתפקד, ולהעביר אותו מתפקידו.

עמי שרון 08/01/2014

(צילום: אורח)

הצורך בהצעת החוק נולד בעקבות הקושי בפניו נתקלים המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית בטיפול במקרים בהם רב אינו ממלא את תפקידו כראוי או שאינו מתפקד כלל.
חשוב לציין שמקרים מסוג אלה הם הנפוצים ביותר, בייחוד בעשרות השנים האחרונות. רק בשנה האחרונה בלבד התקבלו כ- 50 תלונות על חוסר תפקוד של רבני ערים. מעמדו של רב עיר, כפי שנקבע היום בחוק, משלב מאפיינים של נבחר ציבור ושל עובד ציבור, שכן רב עיר נבחר באמצעות גוף בוחר ויש לו תפקיד ייצוגי לשמש דמות רוחנית לבני עירו ובמקביל ניתנות לו גם סמכויות סטטוטוריות שונות, כגון רישום נישואין.
עם זאת, בניגוד לנבחר ציבור רגיל, העומד לבחירת הציבור מדי תקופה, רב עיר מכהן בתפקידו ברצף עד לגיל פרישה הקבוע בתקנות.החוק המוצע ייתן יאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, בדומה לקיים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות  וביחס לאיגודי ערים.

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - ועדת בירור לרבני עיר), תסמיך  את השר לשירותי דת למנות בהתייעצות עם נשיא מועצת הרבנות הראשית, ועדת בירור שתורכב מדיין, רב עיר ויועץ משפטי לבדיקת תפקודו של רב עיר אם קיים חשש שרב אינו  מתפקד כראוי.במידה ומצא השר לשירותי דת שיש להעביר רב עיר מכהונתו, על פי המלצת ועדת הבירור, היות והרב לא מילא את התפקידים המוטלים עליו כראוי, או שאינו מתפקד כראוי, רשאי השר להעביר רב עיר מכהונתו.

כמובן, חברי ועדת הבירור מחויבים להעניק זכות שימוע לרב העיר בטרם קבלת המלצות לגביו. סגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן: "המשימה העיקרית שלנו היא להפוך את שירותי הדת לנגישים וידידותיים יותר עבור כלל אזרחי המדינה. מבחינה זו, הנראות הציבורית של המערכת היא עניין חשוב ביותר. רב עיר הוא נבחר ציבור ועלינו להתייחס אליו ככזה, גם כאשר אנו מוצאים אי-סדרים בתפקודו.אני מקווה שהצעת החוק תהיה צעד נוסף בהחזרת אמון ציבור במערכת שירותי הדת."