מכללת תלפיות מובילה את החינוך המיוחד

מכללת תלפיות לחינוך נבחרה להיות מוסד הלימודים האקדמי היחיד במחוז תל אביב שיכשיר רכזי השתלבות וצרכים מיוחדים.

עטרת זרביב 22/08/2017

(צילום: אורח)

(צילום: אורח)

בשנת 2002 נכנס לתוקפו חוק השילוב המאפשר לתלמידים עם צרכים מיוחדים להשתלב הן בכיתות רגילות והן בכיתות קטנות בבתי הספר הרגילים. כחלק מתפיסת העולם החינוכית והערכית הדוגלת בזכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת הקהילתית בה הוא בחר משרד החינוך להכשיר רכזי השתלבות וצרכים מיוחדים בכל בתי הספר. תפקיד הרכז לסייע בבניית תפיסת עולם מכילה לצד מתן כלים פדגוגיים למורים להוראה בכיתה הטרוגנית תוך התייחסות למכלול השונות בכיתה: ובכלל זה תלמידים עולים, תלמידים בסיכון, תלמידים מחוננים ומצטיינים, תלמידים עם קשיים ולקויות ותלמידים הזכאים לתקציב חינוך מיוחד.

במכרז שנסגר החודש נודע כי משרד החינוך בחר במכללת תלפיות לחינוך בחולון בתור המוסד האקדמי היחיד אשר נבחר להכשיר את הרכזים במחוז תל אביב במסגרת תהליכי פיתוח מקצועי לאורך שלוש שנים. מי שהכינו וילוו את התכנית הן ד''ר מרים נוימאר ראש המערך האקדמי וד''ר בלהה בשן ראש המחלקה לפתוח פרופסיונלי שבמחלקתה תפעל התכנית. 

הישג זה מצטרף לנהירה של סטודנטיות לתואר ראשון של החוג לחינוך מיוחד במכללת תלפיות בראשות ד"ר שלומית זילברנגל המאפשר לסטודנטיות במסלול היסודי, העל יסוד והגיל הרך להרחיב את לימודיהם ולקבל הכשרה בחינוך מיוחד. הכשרה הכוללת הן קורסים עיוניים והן התנסות מעשית.

הישג אקדמי משמעותי לא פחות בתחום החינוך המיוחד רשמה המכללה לאחר שהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה למכללה להתחיל בלימודי תואר שני בחינוך במסלול ללקויות למידה (השנה יחל המחזור השני את לימודיו). קבלת האישור מטעם המל''ג מעידה על הערכה אקדמית רבה שלה זוכה המכללה מצד הוועדה הבודקת והמלווה של התכנית ללימודי תואר שני. בראש המסלול עומד פרופסור דוד צוריאל, פסיכולוג קליני וחינוכי. אשר שימש כנשיא האגודה הבינלאומית לחינוך קוגניטיבי ופסיכולוגיה  וכמנהל בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.

ראש המכללה בני בהגון מסר:''מבין כל גווני החוגים במכללה לימודי החינוך המיוחד הינם אולי החשובים ביותר שכן חיזוק החוליות המוחלשות בחברה הישראלית מהווה מטרה חינוכית וערכית ראשונה במעלה. הזכייה במכרז של משרד החינוך הינה הכרה חשובה ביכולתנו להוביל מבחינת הכשרה אקדמית ומקצועית את דור העתיד של החינוך המיוחד שישנה את פני החברה בישראל''.