חתונה כדת משה וישראל - והרבנות?

לאור יוזמות פרטיות בתחום הנישואין מחוץ לרבנות שעלו לאחרונה, ע"י ארגון השגחה פרטית הביעו בארגון "בית הלל" התנגדות למהלך ורוים בכך "התנהלות גלותית, שאינה מתאימה למדינה יהודית מודרנית".

אביעד ברטוב 02/07/2018

(צילום: אורח)

בארגון בית בית הלל קוראים לציבור ואומרים "חתונות דרך הרבנות בלבד". ומוסרים עוד כי "ארגון בית הלל מתנגד למהלכים פרטיים בתחום רישום הנישואין והגירושין וקורא לציבור הרחב לא להתחתן ללא רישום ברבנות". עוד אומרים בארגון: "אנו רואים לנכון להבהיר את עמדתנו בנוגע לנישואין וגירושין במדינת ישראל: ישנם נושאים שבהם יוזמה פרטית המאתגרת את המערכת הרבנית הממלכתית היא רצויה, ויש בה כדי לשפר את השירות הניתן לציבור. כך הוא לדוגמה בנושא הכשרות, ולכן תמכנו במיזם הכשרות של צוהר ושל ארגון השגחה פרטית.
אך תחום הנישואין והגירושין אינו דומה לתחום הכשרות, בהשלכות ההלכתיות והחברתיות על האחדות הלאומית ובצורך המהותי במערך אחד מרכזי.
אנו סבורים כי אינה דומה ההתנהלות של קהילותינו בגלות למציאות של מדינה יהודית מודרנית בעניין זה. אנו רואים במהלך זה סיכונים רבים. על אף מאמציהם הכנים של מובילי היוזמות הפרטיות למנוע מצבים של עיגון, ממזרות וסירוב גט, אנו מלאי חששות שלא יוכל להנתן למצבים אלה מענה חוקי ומשפטי הולם בהעדר כח כפיה של המדינה, ושהפתרונות ההלכתיים בהם הם משתמשים לא יתקבלו באופן נרחב מספיק, כפי שראוי בנושאים רגישים מעין אלו.
אנו מודעים היטב לכך, שמערך הנישואים והגירושין של הרבנות הראשית לישראל לוקה לעיתים בכשלים ובגישה הלכתית צרה, המתעלמת מדעות הלכתיות שונות, שלא נותנת מענה מספק לבעיות ולאתגרים המאפיינים את החברה הישראלית לגווניה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות חל שיפור בתחום זה, וזאת במידה רבה אודות למיזם הנישואין המבורך של ארגון צהר, שתרם רבות באופן ישיר ועקיף לשיפור מערך הנישואין הממלכתי במדינת ישראל.
אנו חוששים שפיצול מערך הנישואין והגירושין במדינה עלול לגרום לסדקים שיפגעו באחדות עם ישראל. על כן, עם כל הערכתנו למובילי יוזמות פרטיות בתחום הנישואין הפועלים לשם שמים, ארגון בית הלל מתנגד למהלכים אלו וקורא לציבור הרחב לא להתחתן ללא רישום ברבנות.

 על דברים אלו של בית הילל הגיבו גם בארגון ׳השגחה פרטית׳ ואמרו: ״הודעת פורום ׳בית הלל׳ מדברת על הצורך באחדות לאומית, אך מתעלמת לחלוטין מהאוכלוסייה המרכזית לה מערך החופות של ׳השגחה פרטית׳ ייתן מענה - יהודים לכל דבר ועניין שהרבנות מסרבת להכיר ביהדותם, או שמעבירה אותם שבעה מדורי גהינום של בירורי יהדות משפילים ומיותרים בדרך לחופה. מה שמונע כרגע את אחדות ישראל בתחום הנישואין - זה היחס של הרבנות כלפי הזוגות. היחס הזה נובע משיקולי מדיניות הבאים על חשבון שיקולים הלכתיים, ומוביל לצניחה של 4% בשנה בכמות הנרשמים לנישואין ברבנות. מערך החופות שלנו ייתן מענה הלכתי ואחראי לזוגות, לרבות הסכמים מחייבים שימנעו מקרים של סרבנות גט, ביגמיה, ממזרות ועגינות.
בנושא הכשרות לקח לפורום ׳בית הלל׳ ארבע שנים להגיע למצב של תמיכה בפעילות של ׳השגחה פרטית׳. אין לנו ספק שגם בנושא החופות הפורום המכובד עוד יפרסם הודעת תמיכה בפעילות שלנו, ואנחנו רק מקווים שהפעם זה ייקח פחות זמן מבעבר. אסור להפקיר את אלפי הזוגות שהרבנות מרחיקה מהיהדות ומותירה ללא מענה הלכתי. רק מערך שמאתגר את הרבנות מבחוץ - מצליח להביא גם לשינוי פנימי אמיתי״.