אפליה מתקנת ליוצאי אירופה בשירות המדינה

לראשונה אישרה הממשלה 15 משרות בכירות ליוצאי אתיופיה  בשירות המדינה.

עמי שרון 29/08/2007

חר אבק ממושך של נציגי הקהילה אתיופית, החליטה הממשלה על איוש 15 משרות בכירות בשירות המדינה על ידי יוצאי אתיופיה.

המשרות שיאוישו הן: מנהל תחום במשרד האוצר, ראש ענף סטטיסטיקה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משפטן בלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה, משפטן במשרדי הרווחה והמשפטים, מרכז תכנון פיזי במשרד התשתיות, מפקח במשרד החינוך, רוקח בשירות הוטרינרים ועוד. בקהילה האתיופית אומר כי מדובר בצעד חסר תקדים של המדינה, לאחר 30 שנה בהם לא מונה אף בן קהילה לעמדה ממשלתית בכירה.

באגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ברכו על הצעד, המהווה, "התחלה לפתיחת דלתות ולהתפוגגות סטריאוטיפים במשרדי הממשלה". על פי נתונים של האגודה, ישנה עלייה של פי 2.5 בשיעור האקדמאים יוצאי אתיופיה בעשור האחרון, והוא עומד כעת על כ- 3000 אקדמאים. נכון להיות ישנם 654 יוצאי אתיופיה בעלי משרות בשירות המדינה, מתוך כ- 55 אלף, והם מהווים כ- 1.2 אחוז. ב- 2005 נוף תיקון בחוק שירות המדינה שמחייב ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה. יחד עם זאת, המשרות שבהן עוסקים יוצאי אתיופיה הינן מהנמוכות בדרגתן בשירות המדינה.

מנכ"ל האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה דני אדמסו אמר כי "בני הקהילה לא זכו להיחשף למשרות אלו, בעיקר מחוסר מידע לקהילה. אני קורא לאקדמאים יוצאי אתיופיה, שעד כה לא זכו לממש את השכלתם והסתפקו בעבודות מזדמנות, לנצל את חלון ההזדמנויות שנפתח ולהתמודד לתפקידים בכירים". מנציבות שירות המדינה נמסר כי תהליך איוש המשרות יחל מיד לאחר החגים.