איך לקנות את חברון, שכם והר הבית?

למה אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ולא הסתפק בהבטחת ה' על ירושת כל הארץ? למה הגויים טוענים על בעלות, דווקא על המקומות שנקנו בכסף מלא על ידי אבותינו?

שמואל בן חמו 31/10/2010

בתחילת פרשת חיי שרה, אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה כדי לקבור את שרה אמנו. הוא קונה חלקת אדמה בעיר חברון, מתוך ידיעה שזה מקום קבורתם של אדם וחווה. ניתן לשאול לאיזה צורך אברהם אבינו קנה את המערה, לאחר שהקב"ה הבטיח לו ולצאצאיו את כל הארץ. ישנם עוד שני מקומות בתנ"ך שנקנו על ידי אבותינו. יעקב אבינו קנה שדה בעיר שכם, ודוד המלך קנה את מקום בית המקדש.

המדרש רבה מדגיש שהקנייה מעידה מעל לכל ספק על בעלות של ישראל על שלושת המקומות האלה. כמו שכתוב: "ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו וגו' במאה קשיטה א"ר יודן בר סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו הן מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף מערת המכפלה דכתיב (בראשית כג) וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון בית המקדש דכתיב (ד"ה א כא) ויתן דוד לארנן במקום וגו' וקבורתו של יוסף (בראשית לג) ויקן את חלקת השדה יעקב קנה שכם " (מדרש רבה בראשית פרשה עט פסקה ז ) ננסה להבין בעזרת פירוש "בית גנזי" על התורה, מהי המשמעות של קניית שלושת המקומות, ובמה הם שונים משאר הארץ שנתנה לישראל בירושה. כמו שכתוב במעמד ברית בין הבתרים: וַיֹּאמֶר, אֵלָיו: אֲנִי ה', אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאוּר כַּשְׂדִּים–לָתֶת לְךָ אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת, לְרִשְׁתָּהּ. (בראשית טו,ז). זאת אומרת, שארץ ישראל נתנה לעם ישראל בשתי דרכים: הראשונה בתור ירושה והשנייה דרך קניין. הירושה באה בעקבות ההבטחה שהקב"ה עשה לראשונה לאברהם אבינו. הקב"ה חזר על הבטחתו מספר רב של פעמים עבור דורות הבאים אחריו, בכל התורה כולה. כאשר אדם יורש את אביו, כל רכושו מגיע לרשות היורש בלי שעשה מאמץ כלשהו. עצם העובדה שהוא הבן של הנפטר, מזכה אותו בירושת אביו.

- פרסומת -

הירושה איננה תלויה במעשים של המקבל, והינה מתנה גמורה שהקב"ה נתן לישראל. כמו שרש"י מציין זאת בפירושו על הפסוק הראשון של התורה: "…יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו " (בארשית א,א רש"י). יוצא מדבר רש"י, שכל מקום בארץ ישראל שלא ניתן בירושה לעם ישראל, בידי הגויים יכולת לערער על הבעלות של ישראל. למעשה שלושה מקומות לא ניתנו בירושה לעם ישראל: הר הבית, מערת הכפלה וקבר יוסף. ראוי לציין שדווקא על מקומות האלה הגויים מנסים בכל כוחם להוציא אותם מהשלטון הישראלי. בימים אלה, ב- 20-10-2010 בפריז, גוף המייצג את כל אומות העולם- UNESCO החליט פה אחד שמערכת המכפלה וקבר רחל הינם שייכים לאסלם ולרשות הפלסטינית.

אני מציג בפניכם את הנוסח המקורי של ההחלטה: Implementation of Decision 184 EX/37 on "the two Palestinian sites of al-Haram al-Ibrahimi/ Tomb of the Patriarchs in al-Khalil/Hebron and the Bilâl ibn Rabâh Mosque/Rachel's Tomb in Bethlehem"הגויים מנסים למחוק את ההיסטוריה היהודית שהתרחשה בחברון או בבית לחם. מדוע הגויים מתעקשים לקחת מאיתנו את המקומות שנקנו על ידי אבותינו? התשובה נמצאת בתוך השאלה. שלושת המקומות הקדושים האמורים לא ניתנו לישראל בדין ירושה, אלא דרך קנייה. לכן אומות העולם מעוררים על כך. כדי שנזכה לשלוט על מקומות האלה עלינו לקנות אותם בעזרת מעשים. המעשים שלנו יאמתו את הקניין שעשו אבותינו לפנינו. עלינו להראות לגויים מי הבעלים על מערת המכפלה ולסגור את המקום לתפילות המוסלמים. יש להם מספיק מקומות אחרים להתפלל בהם. עלינו לקחת אחריות מלאה על הר הבית ולהוציא את הוואקף מהמקום. יחד עם זאת יש לארגן תפילות של רבבות על הר הבית. חובתנו לחזור לשכם ולהחזיק בקבר יוסף בדרך של קבע. אין לנו לסמוך על הגויים כדי לשמור על המקום. בעל הבית גנזי מפרש דרך פנימיות התורה, שכל מקום מייצג ספירות שונות. הוא מסכם ואומר שמערת המכפלה-כנגד מידות המחשבה, תחזור לישראל דרך תפילות. לעומת זאת, קבר יוסף-מידת היסוד והר הבית-מידת המלכות, יחזרו לבעלות של ישראל דרך מלחמה. " ושני הבחינות של יסוד ומלכות, קבורת יוסף ומקום מקדש, זה בא על ידי יגיעה של האדם במידת היראה שעל ידי זה יכול להתגבר על שני הבחינות הללו.. לא די להכניעם על ידי ריבוי האור כיון שהם נאחזים בכל כוחם בבחינת אלו ובהכרח כאן המלחמה והכבוש הוא על ידי מלחמה ישירה עם כוחות אלו. ….. לכן, בעת ירושת הארץ לא היה די בזה אלא לכל ארץ ישראל אבל לגבי שלשה מקומות אלו בהכרח לקנות שזה מורה על תשלום דמים תרתי משמע עבור השגתם" (בית גנזי חיי שרה דפים תפא-ג). הבאנו דברים נפלאים של בעל ה"בית גנזי". דבריו מבוססים על ספר הזוהר ודברי הארי ז"ל, ברורים ביותר.

עלינו להבין את הדברים וליישם אותם. לאחר הדברים האלה, האקטואליה וההיסטוריה של ישראל מוארת באור חדש. היו לנו הזדמנויות רבות לחזור ולקחת בעלות מלאה על שלושת המקומות הקדושים. בפרעות תרפ"ט, נרצחו 66 יהודים בחברון. בעקבות הרציחות הייתה לנו סיבה טובה להחזיר במלחמה ולשלוט על מערת המכפלה. במקום זאת, האנגלים אילצו אותנו לפנות את כל היהודים מחברון. במלחמת ששת הימים שחררנו את חברון, שכם והר הבית. גם כאן, הייתה לנו הזדמנות היסטורית לגרש את הוואקף מהר הבית. במקום זאת, משה דיין מסר את מפתחות הר הבית לידי המוסלמים. בתשרי תשס"א הערבים חידשו את המלחמה נגד ישראל ונלחמו בשכם. גם שם, הייתה לנו הזדמנות לתקן את מה שלא עשינו במלחמת ששת הימים. במקום זאת, צה"ל נסוג משכם, ועד היום אין נוכחות יהודית קבועה בעיר שכם.

לסיכום, השליטה על שלושת מקומות הקדושים תלויה אך ורק בנו. הקב"ה לא הוריש לנו אותם כדי שנעשה מעשה ונקנה אותם בכסף ובדם. עלינו להתעורר ולהמשיך את דרכי אבותינו. לא לחינם אברהם אבינו, יעקב אבינו ודוד המלך קנו בכסף את שלושת המקומות. הם רצו להורות לנו שהקב"ה הטיל עלינו את משימת הכיבוש והקניין. אומנם הם עשו את מעשה הקניין הראשוני, אבל עלינו לעשות מעשה כדי לממש אותו. אין לנו מה לפחד מהאויבים שלנו. אם נגלה מסירות נפש ונחישות אומות העולם ייכנעו ולא יתבעו שום בעלות על מקומות הקדושים השייכים לעם ישראל. בע"ה נלמד ממעשי אבותינו ונפעל כדי שהמנהיגים של עם ישראל ילכו על פי מסורת אבותינו. הגיליון מוקדש לעילוי נשמת חברנו אוהב המקדש: יצחק בן אברהם אימס ואשתו טליה בת שרה הי"ד שנרצחו על ידי אויבינו הארורים הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה אפרים בן גיטל.