ארגון בתי הכנסת: גם בחורף – משמעת הסגר מחייבת את כולם

מניין רחוב
מניין רחוב בתקופת הקורונה. צילום: אביחי טבק

ארגון בתי הכנסת: הסגר השלישי מחייב את כולנו. למרות החורף-עדיפות לתפילה במרחב הפתוח וייסוד מניינים מצומצמים נוספים.

וזו כבר תגובתו המלאה של הארגון העולמי של בתי הכנסת להחלטת ממשלת ישראל על הטלת סגר שלישי: "לצערנו, התחלואה זינקה שוב ומדינת ישראל נאלצת להיכנס שוב לסגר נוסף- בפעם השלישית מאז פרוץ משבר הקורונה. מבחינת בתי הכנסת- הפעם, ביחס לסגרים הקודמים, המצב מורכב אף יותר. העלייה בתחלואה והסגר הנוכחי מגיעים אלינו בשיאו של החורף כאשר תפילות במרחב הפתוח הן מאתגרות במיוחד, ומיום ליום אפשרות הן הופכות ל"משימה" לא פשוטה בתנאים מורכבים."

"עם זאת, כבר אמרו חכמינו – "וחי בהם ולא שימות בהם". "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" זו חובתנו הבסיסית. למרות המורכבות יש להמשיך להעדיף להתפלל במרחב הפתוח ככל שניתן על מנת לצמצם ולמנוע הדבקה רחבה בבתי הכנסת. באם הדבר לא מתאפשר- על גבאי בתי הכנסת וראשי הקהילות לייסד מנייני תפילות נוספים מצומצמים בשעות שונות כאשר בכל מנין יתפללו לכל היותר עשרה מתפללים."

"יש להדגיש כי אוכלוסיות בסיכון החוששים להידבק רשאים להתפלל בביתם תפילת יחיד. כמו כן, על גבאי בית הכנסת להבהיר לכל המתפללים כי אדם שחש בתסמינים כלשהם, אף הקטנים ביותר, שלא יגיע כלל לבית הכנסת ויסכן את ציבור המתפללים. על הגבאים לחדד בפני המתפללים שוב את ההנחיות המיוחדות לימי הקורונה כפי שפרסם ארגון בתי הכנסת בעבר בשיתוף עם משרד הבריאות."