בניגוד לחוק: שב"ס סרב להכניס את חברת הכנסת לביקור מקצועי בכלא ניצן

שב״ס סרב, בניגוד לחוק, להכניס את ח״כ מיכל וולדיגר לביקור מקצועי בכלא ניצן, וזאת על אף שתואם ואושר מראש ולמרות שהנחיות הכנסת והחסינות הפרלמנטרית מחייבות גישה חופשית גם למתקני כליאה - ללא צורך באישור הגוף המבוקר.

אירוע חמור הגובל בפגיעה באחד מיסודות הדמוקרטיה התרחש הבוקר כשחברת הכנסת מיכל וולדיגר (הציונות הדתית) הגיעה לביקור מקצועי, מתואם מראש, במרחב בית המעצר ניצן-מגן בהמשך להליך חקיקה שמובילה וולדיגר, אך סורבה להכנס.

את הסיור מנסה וולדיגר לתאם כבר מחודש מרץ ואף קיבלה את תמיכתו של יו״ר הכנסת ויועמ״שית הכנסת שהעירו לשר הבט״פ שעליו לאפשר את הסיור.

יצוין כי על פי החו״ד, אין צורך בתיאום והח״כ יכולה לבוא לביקור פתע ועליהם לאפשר לה להכנס. לפנים משורת הדין, בחרה ח״כ וולדיגר לתאם את הביקור המדובר.

״עד כה המתנתי לתיאומים מול משרדך ולא זכיתי לכל מענה שהוא. משכך, ובמיוחד לאור הנוהל החדש, לפיו חברי הכנסת הערבים קיבלו את ברכתך לבקר מחבלים בבתי הסוהר, אינני רואה כל סיבה להמתין יותר. השר יסכים איתי שאין זה ראוי לעשות איפה ואיפה״, כתבה ח״כ וולדיגר במכתבה לשר.

- פרסומת -

לאחר פנייה זו, אושר ביקורה של וולדיגר והביקור תואם להיום (ד׳), אך כאמור, הגיעה וולדיגר למקום אך סורבה להכנס.

ח״כ מיכל וולדיגר: ״מפחיד אותי לחשוב מה מסתירים שם מאחורי החומות. תנאי הכליאה של אנשים ״שקופים״ שאף אחד לא בודק אם הם ראויים. זו חובתי לבדוק זאת אך השב״ס מונע זאת בחוסר תום לב. אני אמשיך להאבק על זכויותיהם של כל אזרחי ישראל, גם אלו שנמצאים בחצר האחורית״