חידון ליום ירושלים + במדבר תשס"ז

עזרא מרום 17/05/2007

שאלות

1. מאיזה גיל נפקדו: א. בני ישראל.    ב. שבט לוי ?

2. מי מכונה בפרשתנו בתואר : "נשיא הנשיאים"?

3. א. מאיזה גיל התחילו הלויים לעבוד?   ב. באיזה גיל יצאו לפנסיה ?
4. מה היה מספרם הכולל של בני שבט לוי?

- פרסומת -

5. פרט את שמות בני קהת.

שאלות על ירושלים

6." ירושלים של זהב ושל נחושת". אילו מדלתות המקדש היו עשויות מנחושת ?
7.  לפי פרקי אבות פרק ה,משנה ה מתוך 10 ניסים שנעשו במקדש, 2 נעשו בירושלים.
מה הם הניסים ?
8. "עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים" (תהילים קכ"ב).
א. כמה שערים יש לירושלים?          ב. פרט את שמותם.
9. "על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים" (ישעיהו ס"ב ). איזה מלך בנה את
חומות ירושלים?
10. לפי חז"ל ב- 70 שמות נקראה ירושלים. ציין 5 מהם.
11. מה מקור הביטוי:" ירושלים של זהב"?
12. איזה מלך בנה מגדלים בירושלים ?
13. מה משמעות השם ירושלים?
14. "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" (תהלים קכ"ב)
א. כיצד מפרשים חז"ל פסוק זה?
ב.  איזו תנועה ציונית נקראה על יסוד הפסוק הזה?
ג. באיזו תפילה אנו מביעים משאלה כזו?
15.  שכונה בירושלים נקראת ע"ש פסוק בתורה.  מי השכונה ומהו הפסוק ?

תשובות

1.  א. מגיל 20 שנה ומעלה.         ב. מגיל חודש
2. אלעזר בן אהרון.

3 . א. מגיל 30.       ב.בגיל 50
4. 22,000.
5. עמרם (אביו של משה רבנו) ,יצהר, חברון ועוזיאל
6. דלתות ניקנור
7.  לא הזיקו נחש ועקרב    ואיש לא אמר צר לי המקום
8.  א. 7 שערים
ב. שער הפרחים, שער האריות, שער האשפות, שער שכם, שער יפו, שער ציון ושער הרחמים.
9.  "ויבן שלמה את בית ה' ואת חומות ירושלים סביב" (מלכים א'  פרק ג )
10. ציון, עיר דוד , עיר הקודש, יפה נוף, קריה נאמנה.
11.  רבי עקיבא קנה לרחל אשתו תכשיט בשם " ירושלים של זהב".
12. "ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים  ויחצוב בורות רבים " (דברי הימים ב,כ"ו)
13. השם ירושלים מורכב מצירוף שתי מילים: ירו+  שלם לפי השמות שנקראה    ע"י אברהם  : ה' יראה, ומלכי- צדק קראה: שלם (בראשית  י"ד)
14.   א. שחוברה לה יחדיו = שעושה כל ישראל חברים.
ב. תנועת כי"ח = ראשי תיבות כל ישראל חברים.
ג. בברכת החודש מבקשים שיתקיים: "חברים כל ישראל ".
15.  שכונת מאה שערים       ב. הפסוק: "ויזרע יצחק….וימצא בשנה ההיא
מאה שערים  " (בראשית כ"ו,12

לעילוי נשמת  צדיק יסוד עולם הרה"ג חיים חורי זצוק"ל בר מבירכה איש אלוקים קדוש פועל ישועות, מזכה הרבים רודף צדקה וחסד, נתבש"מ כ"ה אייר תשי'ז  נבג"מ  זי"ע