לזכרו של מתיר העגונות של מלחמת יום הכיפורים

אליעזר שפר שליווה זמן רב את החברא קדישא של צה"ל במלחמת יום הכיפורים בטור מיוחד לעילוי נשמתו של הרב עובדיה יוסף העוסק במלאכת הקודש שביצעו במלחמה הרבנים הראשיים לשעבר הרב עובדיה יוסף והרב גד נבון.

אליעזר שפר 04/05/2014

בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, כאשר רבים מאוד מחיילי וממפקדי צה"ל נהרגו בקרבות בסיני וברמת הגולן, החליט אלוף משנה הרב גד נבון ז"ל – סגן הרב הראשי לצה"ל, שהיה מופקד על זיהוי החללים והבאתם לקבורה על ידי החברא קדישא של צה"ל לנהוג עפ"י ההנחיות של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף – הרב הראשי לישראל ולהביא לפניו את כל הנושאים המחייבים פסיקה הלכתית בכלל ובמיוחד לגבי חללים שהזיהוי ההלכתי שלהם נדרש לשם התרת עגונות.

כמי שליווה זמן רב את החברא קדישא של צה"ל בימים ההם, אני יכול להעיד שמלאכת הזיהוי בכלל ובמיוחד של חללי השריון היתה קשה ומורכבת מאוד, אבל חיילי ומפקדי החברא קדישא, שעמלו יומם ולילה לזיהוי מדוקדק של כל אחד מהחללים, עשו מלאכת קודש, גבו עדויות בע"פ גם משדות הקרב בימי המלחמה והפעילו אמצעי זיהוי טכנולוגיים חדשים ביוזמתו ובעידודו של מפקדם – הרב גד נבון ז"ל.

- פרסומת -

ברבות השנים, כאשר היתה לי הזכות לארח את כבוד מרן הרב עובדיה יוסף כאורח הכבוד בעצרת העולמית של נשיאי קהילות, ראשי הארגונים והרבנים מכל רחבי תבל, היתה גם לי ההזדמנות הנאותה להביע לו את הערכתי והוקרתי שלא הותיר אלמנה אחת בעגינותה.

והריני מעלה את זכרו של הרב גד נבון ז"ל שהועלה לדרגת תת אלוף לאחר מלחמת יום הכיפורים והוענקה לו דרגת אלוף כאשר מונה לרב הראשי לצה"ל בשנת 1977.

האלוף הרב גד נבון ז"ל נפטר ביום כ"ט בחודש סיוון תשס"ו (יוני 2006) ומקום מנוחתו בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, כאשר רבים מאוד מחיילי וממפקדי צה"ל נהרגו בקרבות בסיני וברמת הגולן, החליט אלוף משנה הרב גד נבון ז"ל – סגן הרב הראשי לצה"ל, שהיה מופקד על זיהוי החללים והבאתם לקבורה על ידי החברא קדישא של צה"ל לנהוג עפ"י ההנחיות של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף – הרב הראשי לישראל ולהביא לפניו את כל הנושאים המחייבים פסיקה הלכתית בכלל ובמיוחד לגבי חללים שהזיהוי ההלכתי שלהם נדרש לשם התרת עגונות.

כמי שליווה זמן רב את החברא קדישא של צה"ל בימים ההם, אני יכול להעיד שמלאכת הזיהוי בכלל ובמיוחד של חללי השריון היתה קשה ומורכבת מאוד, אבל חיילי ומפקדי החברא קדישא, שעמלו יומם ולילה לזיהוי מדוקדק של כל אחד מהחללים, עשו מלאכת קודש, גבו עדויות בע"פ גם משדות הקרב בימי המלחמה והפעילו אמצעי זיהוי טכנולוגיים חדשים ביוזמתו ובעידודו של מפקדם – הרב גד נבון ז"ל.

ברבות השנים, כאשר היתה לי הזכות לארח את כבוד מרן הרב עובדיה יוסף כאורח הכבוד בעצרת העולמית של נשיאי קהילות, ראשי הארגונים והרבנים מכל רחבי תבל, היתה גם לי ההזדמנות הנאותה להביע לו את הערכתי והוקרתי שלא הותיר אלמנה אחת בעגינותה.

והריני מעלה את זכרו של הרב גד נבון ז"ל שהועלה לדרגת תת אלוף לאחר מלחמת יום הכיפורים והוענקה לו דרגת אלוף כאשר מונה לרב הראשי לצה"ל בשנת 1977.

האלוף הרב גד נבון ז"ל נפטר ביום כ"ט בחודש סיוון תשס"ו (יוני 2006) ומקום מנוחתו בבית העלמין הצבאי בהר הרצל.