מעשה בספר תורה שלא הצליח להיכנס לקיבוץ

ספר התורה שלא הצליח להגיע לקיבוץ (צילום: באדיבות אליעזר שפר)

התופעה הגוברת והולכת של הקמת בתי כנסת גם בקיבוצים חילוניים עוררה את זכרונות הילדות של אליעזר שפר, יו"ר איחוד בתי הכנסת בישראל והזכירה לו את סיפורו של ספר התורה שלמרות מאמצים רבים לא הצליח לעבור את שער קיבוץ שער הגולן.

אליעזר שפר 03/01/2012

מעשה שהיה: אחיין שלי (יוסי קרוטהמר), המנהל של מוסד חינוכי בן יקיר בכפר הרא"ה, הזמין בעל מקצוע שמתקין גדרות, והאיש הגיע עם רכב שעליו כתוב: "גדרות שָפֶר". כאשר שאל את האיש האם יש לו קשר עם משפחת שָפֶר מטבריה, השיב לו: כן! "האבא שלי בנימין שפר ז"ל, מקיבוץ שער הגולן, מקורו ממשפחת שפר מטבריה.

כתוצאה מפגישה מקרית זו, החל יצחק שפר מקרית מוצקין לחפש קשרים עם המשפחה שלנו והגיע גם אלי. תוך כדי דיבור סיפרתי לו את הסיפור ששמעתי בבית הוריי פעמים רבות:

- פרסומת -

בסיום מלחמת העולם השנייה, כאשר שרידי ופליטי השואה באירופה החלו להגיע לארץ ישראל, היו ביניהם גם הוריהם הדתיים של חברי קיבוץ שער הגולן, שביקשו לסדר עבורם אוכל כשר. כאשר הגיע מספרם למנין, ביקשו לסדר עבורם גם מקום תפילה ולהביא למקום ספר תורה.

בקשתם היוצאת דופן בימים ההם עוררה חילוקי דעות ומריבות בין חברי הקיבוץ, ולאחר דיונים ובירורים הוסכם להתקין עבורם פינה מוצנעת ליד חדר האוכל שגם יתפללו בשקט במקום. חבר הקיבוץ, בנימין שפר, התנדב להביא עבורם ספר תורה, ולשם כך נסע לטבריה ונפגש עם בן דוד הר' חיים שפר (אבא שלי) שהיה בימים ההם מנהל אגד בטבריה וביקש ממנו להעמיד לרשות ההורים בקיבוץ ספר תורה.

לאבי, חסיד קרלין בחזותו, בלבושו ובאורחות חייו, היו קשרים טובים עם הקיבוצניקים החלוצים מעמק הירדן, נרתם מיד למשימה ופנה לרב אשר זאב וורנר זצ"ל, הרב של הציבור החרדי בטבריה, שהסכים מיד להיענות לבקשה של ההורים בקיבוץ שער הגולן, ולאחר ויכוחים עם ראשי חסידי סלונים בטבריה, שהתנגדו להצעה, הסכימו להשאיל את ספר התורה לזמן קצוב ובמשלחת עם ספר התורה שנסעה בטקסי (מונית) לשער הגולן היו: הרב אשר זאב וורנר, אברהם מרדכי קלירס ואבי הר' חיים שפר.

כאשר הגיעו לשער הקיבוץ, שהיה סגור, דרש השומר לדעת מה מטרת ביקורם. כאשר השיבו לו, הודיע שהוא רוצה אישור של המזכירות לביקור שלהם. לאחר המתנה ארוכה, הודיע להם השומר שהמזכירות לא מאשרת את ביקורם והמשלחת המאוכזבת עם ספר התורה חזרה לטבריה בבושת פנים, ואף הושמעו כנגדם דברי קינטור של מתנגדיהם.

צחק שפר, הקשיב לסיפור הזה ששמע בפעם הראשונה וכך סיפר את אשר שמע מאביו בנימין שפר: כאשר נפגש עם בן דודו חיים שפר מטבריה, שהבטיח לו להשיג ספר תורה עבור ההורים שהגיעו לשער הגולן, הוא חזר לקיבוץ ואמר להורים, לשמחתם, שהובטח להם ספר תורה בקרוב.

כאשר עבר זמן רב וספר התורה המובטח לא הגיע, האכזבה שלו היתה גדולה וקשה. ומכיוון שלא ידע ואיש לא סיפור לו על ספר התורה המובטח שהגיע עם משלחת נכבדה לשערי הקיבוץ ומנעו את הכנסתו, הוא חשב לתומו שלא קיימו את ההבטחה.

עם חידוש הקשרים בין הענפים השונים של משפחת שפר לדורותיה, כולם כאחד, יוצאי חלציו של רבי יוסף מרדכי שפר ז"ל שאבות אבותיו עלו לארץ ישראל עם עליית החסידים תלמידי הבעש"ט, הם נערכים לכנס של משפחת שפר לדורותיה המתגוררים כיום בערים ובמושבות, בהתנחלויות ובקיבוצים מכל הזרמים והגוונים ובכל רחבי הארץ.