נתוני הקצונה בציונות הדתית: יותר קצינים ג'ובניקים, פחות קציני חי"ר

לרגל סיום קורס קצינים, תנועת 'נאמני תורה ועבודה' מפרסמת מחקר חדש ובו תמונת המצב בנוגע לקצונה בציונות הדתית. אחוז הקצינים הדתיים בצה"ל – פי 15 יותר מאשר ב-1990.

לרגל סיום קורס קצינים האחרון, מפרסמת תנועת 'נאמני תורה ועבודה' מחקר חדש שכתב אריאל פינקלשטיין, ובו פילוח נתוני הקצונה של בוגרי ובוגרות החינוך הממלכתי דתי (דתיים-לאומיים) לפי חלוקה של המקצועות הצבאיים השונים (חי"ר, קרבי שאינו חי"ר וקצונה מקצועית ביחידות שאינן קרביות).

תוך 25 שנה, למעלה משליש מקציני החי"ר – דתיים
על פי המחקר, בשנת 1990 רק 2.5% ממסיימי קורס קציני חי"ר היו בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, ובשנת 2015 הגיע שיעור זה ל-37.6% (!). בשנת 2018 בוגרי החינוך הממלכתי-דתי היו 34.8% מבין מסיימי קורס קציני חי"ר. העלייה בשיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין מסיימי קורס קציני חי"ר בין שנת 1990 לשנת 2018 היא עלייה של פי 14. כמו כן, שיעור הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין מסיימי קורס קציני חי"ר בעשור האחרון למעשה כפול משיעור הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בקרב כלל המתגייסים, שעמד בשנים 2011-2018 על 17%-18%.

יותר ג'ובניקים,פחות חי"רניקים
ניתן לראות במחקר כי בין שנת 2015 לשנת 2018 ישנה ירידה מתונה בשיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין מסיימי קורס קציני חי"ר, מ-37.6% ל-34.8% אך עם זאת עליה בשיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין מסיימי קורס קצינים בחילות קרביים שאינם חי"ר וכן ביחידות לא קרביות. שיעור מסיימי קורס קצינים המשרתים בשירות קרבי שאינו חי"ר עלה מ-17.3% בשנת 2015 ל-21.3% בשנת 2018, ושיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי המשרתים ביחידות לא-קרביות עלה מ-13.5% בשנת 2014 ל-15.6% בשנת 2018.

- פרסומת -

יותר קצינים משיעור המתגייסים
ניתן לראות עלייה בשיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שסיימו קורס קצינים מבין כלל מסיימי קורס קצינים בכלל וכן ביחס לשיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין כלל המתגייסים לצה"ל. כך, בשנת 2014 שיעורם של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי המתגייסים לצבא עמד על 17.5% ושיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שסיימו קורס קצינים עמד על 18.6%, ואילו בשנת 2018 היוו בוגרי החינוך הממלכתי-דתי 21% מבין מסיימי קורס קצינים, בעוד שבאותה שנה שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין המתגייסים עמד על כ-18%.

הטובות לקצונה
לא רק עליה בשיעור מסיימי קורס קצינים גברים, גם בקרב הבנות ניתן לראות כי שיעור הקצינות בוגרות החינוך הממלכתי-דתי מבין כלל הקצינות מצוי בעלייה בשנים האחרונות, וכן ששיעור בוגרות החינוך הממלכתי-דתי מבין הקצינות גבוה יותר משיעור בוגרות החינוך הממלכתי-דתי מבין המתגייסות.

הנתונים מלמדים על עלייה הדרגתית בשיעור הקצינות בוגרות החינוך הממלכתי-דתי מבין כלל הקצינות בין השנים 2016-2014, מ-9% ל-9.9% לאחר מכן קפיצה משמעותית מ-9.9% מהקצינות בשנת 2016 ל-12.5% מהקצינות בשנת 2017. בשנת 2018 נרשמה ירידה בשיעור הקצינות עד ל-10.2% מבין כלל הקצינות. על כל פנים, שיעור קצונה של בין 10% ל-12.5% מכלל הקצינות גבוה באופן ניכר משיעור בוגרות החינוך הממלכתי-דתי מבין המתגייסות שעמד בשנים 2017-2015 על כ-8%.

בנוגע לנתונים, מחבר המחקר אריאל פינקלשטיין, סבור כי "העלייה המשמעותית בשיעור הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי המשמשים כקציני חי"ר בשלושת העשורים האחרונים מצביעה על מהפכה של ממש במאפייני הגיוס של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שניתן לשער שקשורה בהקמת המכינות הקדם צבאיות". עם זאת, הוא טוען הירידה בשיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין מסיימי קורס קציני חי"ר בשנים האחרונות לצד עלייה בשיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מבין מסיימי קורס קצינים ביחידות קרביות שאינן חי"ר וכן ביחידות שאינן קרביות בשנים האחרונות, "מלמדים על תחילתו של תהליך משמעותי במסגרתו ישנה השתלבות של דתיים ביחידות שנתפסו בעבר כפחות מתאימות לציבור הדתי-לאומי". לדעת פינקלשטיין, "סביר להניח שתהליכים אלו מושפעים מחיזוק ההבנה בציבור הדתי-לאומי של חשיבות מקצועות הסייבר והמטה על המערכה הצבאית בעידן החדש".