סמוטריץ': ״אזרחי ישראל לא יממנו מכספם הגנה משפטית לאויבים מתועבים כאלה״

בעקבות הפרסום של הכתבת שלי טפירו על אישור בית המשפט למימון ייצוג פרטי למחבלי הנוחבה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ שיגר מכתב דחוף לממונה על התקציבים והורה שלא לממן ייצוג פרטי לנוחבה מתקציב המדינה

צילום: דובר צה"ל

במכתב ששוגר אמש בנושא מימון הגנה משפטית למחבלי הנוחבה מתקציב המדינה, כתב שר האוצר, ״מפרסומים בתקשורת עולה כי הנהלת בית המשפט פנתה אלינו בבקשה לאתר מקור תקציבי למימון הגנה משפטית למחבלי הנוחבה שטבחו, שחטו, אנסו ורצחו באזרחי ישראל ב -7 לאוקטובר.״

השר הוסיף, ״למותר לציין כי מדובר באבדן עשתונות ערכי. אזרחי ישראל לא יממנו מכספם הגנה משפטית לאויבים מתועבים כאלה. אף פעם לא, ובפרט בתקופה מאתגרת זובהיבטים הפיסקליים וכשאנחנו נדרשים לגרד מן הגורן ומן היקב מקורות תקציביים למתן מענה לשלל צרכי החברה הישראלית בעת מלחמה ונדרשים לצעדי התכנסות קשים בכדי לשמור על המסגרות הפיסקליות.״

בפנייתו לממונה על התקציבים, עם העתקים למנכ״ל האוצר, החשב הכללי והנהלת בתי המשפט כתב השר ״אני מניח שגם לולי הנחייתי זו לא היית מעלה בדעתך להיענות לבקשה ההזויה הזו, אולם למען הסר ספק הריני להודיעך כי אני אוסר על מימון ההגנה המשפטית האמורה מתקציב המדינה. צודקת הסנגוריה הציבורית בהתנגדותה לייצג את מחבלי הנוחבה ואין לי כל כוונה לאפשר זאת ממקורות אחרים.״

השר סיכם ״אבקשך לוודא כי הנחיה זו עוברת לכלל גורמי המשרד למניעת תקלות.״